Den Helige Ande, själen i ekumeniken?”  

Biskopsmötet i Sigtuna avslutades i fredags (9 november). Deltagande biskopar kom från olika kyrkor och är vänner till Focolarerörelsen. 

Hur agerar den helige Ande i Kyrkan idag? Är det relevant att tala om en ekumenisk resa när världen drabbas av splittringar, skandaler och humanitära utmaningar, för kristna liksom för andra? 

Här ett första inlägg om det internationella ekumeniska biskopsmötet, som ägde rum mellan 5 och 9 november i Sigtuna (Sverige). 

  läs mer

Tack, Eli!

Hon avled fridfullt den 26 november 2018 vid en ålder av 92 år, Julia (Eli) Folonari, Hon var privilegierad då hon fick vara vittne till det  liv som Chiara Lubich levde, Focolarerörelsens grundare, såväl i det offentliga som i det dagliga.

Hon föddes i Milano i norra Italien den 8 februari 1926, som första bland åtta barn till Luigi och Speranza Folonari, en förmögen industrifamilj i Brescia. Hon tog examen i nationalekonomi i Milano och vid 25 års ålder hörde Eli för första gången talas om den begynnande Focolarerörelsen, av Valeria (Vale) Ronchetti. Samma år är hon på semester inte långt från Tonadico (Trento) där en av de första sommarlägren Mariapolis ägde rum. Hon bestämmer sig för att delta med sina bröder Vincenzo och Camilla, och träffar Chiara Lubich för första gången.

Efter att hon flyttar till Rom 1951 följer hon Chiara Lubich på alla hennes resor, först i Italien, sedan till Sydamerika, Asien, Australien, Nordamerika och Europa. «Ett gudomligt äventyr – kommer hon senare att kalla det  – en enda lång och utmanande resa i Chiaras kölvatten, med överraskningar hela vägen». Hon blir Chiara Lubichs rådgivare i de svåra åren när den katolska kyrkan granskar Focolarerörelsen. I synnerhet följer hon media utvecklingen  inom rörelsen,  bland annat tillskapandet av det audiovisuella centret tillägnat St. Klara av Assisi. År 1980, i Schweiz, uppstår en "kollektiv telefonkonferens" som snart omfattar alla länder där Focolarerörelsen är närvarande, som ett verktyg för att dela det andliga livet, glädje, sorger och nyheter. ”Konferensen” följer tekniken och utvecklas  från telefon över satellit till streaming på internet. Men fortfarande kallas den ”Collegamento CH” (Den schweiziska uppkopplingen, från latinets CH – Confoederatio Helvetica) för att komma ihåg sitt ursprung.

Eli är bredvid grundaren av Focolarerörelsen under mötena med stora personligheter, påvar Paulus VI och Johannes Paulus II, Moder Teresa av Calcutta, den tjeckiska presidenten Vaclav Havel och den ekumeniske patriarken av Konstantinopel, Athenagoras I.

Sedan början i juli 2008, och fram till 2014, är Giulia Eli Folonari ansvarig för Centro Chiara Lubich, som grundas för att vårda Chiara Lubichs tankar och dess äkthet efter hennes bortgång 14 mars 2008, samt sprida spiritualiteten och Focolarerörelsens historia genom möten, konferenser och en hemsida (www.centrochiaralubich.org, med texter, ljud- och bildinspelningar på flera språk). Centret ger också möjlighet till forskare och allmänheten att komma i kontakt med det rika arvet i papper och multimediedokument som Focolarerörelsens grundare har lämnat bakom sig.

 

 

 

den praktiska dialogen

                                                                                                

1996 grundade Chiara Lubich MPPU, en förkortning som på italienska kan översättas med “Politisk rörelse för enhet”. Några frågor till Silvio Minetti, föreståndare för MPPU i Italien.  läs mer

 

“Dialog och politiken, kan de nämnas tillsammans?”  

                                                                                                                                                                                    

Folkomröstningen i Katalonien (Spanien) oktober 2017, som förklarades olaglig, gav upphov till mycket politisk och social oro som framförallt berörde ungdomarna.   läs mer

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.