chiara-160x122.jpg

Ord att leva
 2019 juni

 "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig"

(Apg 1:8)

Läs mer...

Kyrkan i Syrien vägrar att dö

den 2 mars 2016
Intervju med den maronitiska ärkebiskopen i Damaskus, Samir Nassar, vid det 39:a mötet för “biskopar som är vänner till Focolarerörelsen”: “Kyrkan i Syrien siktar mot framtiden.”

 Fred är en förutsättning för alla andra åtgärder i Syrien. Det framhöll biskop Samir Nassar, den maronitiska ärkebiskopen av Damaskus vid mötet för biskopar som är vänner till Focolarerörelsen.

Mötet hölls 23-26 februari i Castelgandolfo, strax innan vapenvilan skulle träda i kraft. Det var andra gången han deltog i denna träff. ”Första gången gav mig så mycket glädje att jag beslutade att återvända”, säger han, ”Jag kommer från Damaskus, ett ställe som plågas av våld och krig. Det här mötet är en fristad som tillåter mig att, tillsammans med mina biskopsbröder och med medverkan från Focolarerörelsen, att se bortom, att ha en mer global vision på framtiden både i världen, i Kyrkan och för de kristna i Mellanöstern. Det är ett broderligt stöd till mig, till livet i mitt stift.”

Mot bakgrund av krigsläget i sitt land understryker biskop Nassar att ”Kyrkan i Syrien vägrar att dö, och håller fast vid hoppet, buret av konkreta tecken. År 2015 hade vi börjat arbeta på tre kapell precis när folk lämnade. Syftet var att ingjuta hopp hos de troende från förorterna som av säkerhetsskäl inte längre kunde ta sig till domkyrkan. Vi håller hoppet levande även genom kallelserna: det finns unga präster och seminarister, även det är ett tecken på vitalitet och hopp för framtiden.”

Ärkebiskopen uttryckte sin tacksamhet för det arbete Focolarerörelsen bedriver i Syrien och att rörelsen stannar kvar trots konflikten: ”Focolarerörelsen gör verkligen, med avseende på det som jag ser i Damaskus, ett utmärkt arbete med ungdomar, familjer och barn. De uppmuntrar människor att se framtiden med tro och hopp. Det är ett stöd för hela gemenskapen, och ett tecken från den helige ande som hjälper oss att fortsätta på den inslagna vägen.”

I samband med detta är även den aviserade ankomsten av en ny kvinnlig focolarin i Damaskus ”ett tecken på att det i Syrien finns en Kyrka som blickar mot framtiden och som inte är rädd att dö. Er närvaro är ett tecken på hopp och förnyelse, och jag är Er mycket tacksam för det.”

Ett mycket viktigt tecken i ett land där ”folket är trötta på grund av krig, lidande och fattigdom och där framtidsutsikterna inte är uppmuntrande. Vår mission som Kyrka och som Focolarerörelse är att ingjuta mod och hopp.”

Med tanke på det internationella samfundet beklagade biskop Nassar att ”världen säger sig bry sig om Syrien men att alla gör det å sitt sätt. Till slut arbetar ingen verkligen för landets intressen.” Han uppmanar till ett upprop: ”Stoppa kriget. Om kriget inte upphör, är allt vi gör meningslöst. Låt oss återbringa freden och sedan återuppbygga hela landet, såväl kristna som icke kristna. Alla invånare har förlorat och lidit mycket, de förtjänar Kyrkans barmhärtighet och kärlek. Som påven Franciskus uttrycker det: de fattiga har ingen religion, det är människan som gäller. Vi väntar först och främst på steg mot freden, allt annat är sekundärt.”

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.