chiara-160x122.jpg

Ord att leva
 2019 juni

 "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig"

(Apg 1:8)

Läs mer...

Visa din uppskattning

På den 21 mars 2016 är det internationella dagen för Downs syndrom. Var med då och visa din uppskattning av människor som har en kromosom mer än de flesta genom att sätta på dig olikfärgade strumpor.

Nathea Anemyr, en elvaårig flicka från Storebro i Småland (läs här på Katolskt Magasinet), har fått många i Sverige att delta i "rocka sockorna", strump-uppropet som de senaste åren har spridit sig över hela världen (t.ex. här ett av initiativen på Facebook).

Dagen är faktiskt viktigt att uppmärksamma, för med allt mer förfinad fosterdiagnostik ökar också risken att en foster med Downs syndrom eller en annan kromosomavvikelse aborteras.

Men det finns också oerhörd många människor som ställer upp för att skapa gemenskap och en miljö där alla trivs. Ett exempel bland många i Sverige är Farira Marimba, en ensemble från Tro och Ljus som spelar marimba. Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell sammanslutning för människor med intellektuella funktionshinder, deras familjer och vänner.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.