chiara-160x122.jpg

Ord att leva
 2019 juni

 "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig"

(Apg 1:8)

Läs mer...

Glädje och intressanta samtal vid jubileumsfirande
för 50 år Focolare i Sverige

Lördag den 10 september 2016

  

Olika evenemang under dagen gjorde jubileet fulländat: en ekumenisk tacksägelsegudstjänst, ett öppet hus med interaktiva utställningar, ett möte för medlemmar med Henri-Louis och Maria som är ansvariga för Västeuropa, och sist men inte minst en fantastisk middag.


Att tacka Gud för Focolare 50 år i Sverige, med sånger, läsning och förböner var en fin och riktig början på firandet.

  

På eftermiddagen gav det öppna huset möjlighet att träffas kring olika teman. Istället för en talare och många lyssnare var alla med i samtalen i de olika båsen, var med sitt tema:

  • Vad är Focolare?
  • Att leva ordet
  • Focolare lokalt och globalt
  • Dialoger
  • Sophia universitet
  • Gemenskapsekonomi
  • Ungdomar

Många deltog, från Focolare men också från andra rörelser, fysiskt närvarande eller också med en hälsning i form av brev, mail, inspelade filmer. Alla tog med sig något från dagen. En insikt vi alla delar är ”Enheten är vårt liv.”   

  

  

 

  

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.