chiara-160x122.jpg

Ord att leva
 2019 juni

 "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig"

(Apg 1:8)

Läs mer...

Marknaden och torget, en fundering

Vårt samhälle har nått stora framgångar, även om ibland bakslag, så som det gäller varje epok. Genier har med sin intelligens och kreativitet drivit fram teknikens gränser, stora konstnärer och andliga mästare har lärt oss att leva, älska, drömma.

Även marknadsekonomin har utvecklats och därmed givit sitt bidrag. Tanken att ekonomin är ett uttryck för civilisationen är inte så spridd nuförtiden (och inte heller tidigare). I allmänhet gällde motsatsen, att ekonomin i grund och botten är ett verktyg för de starka för att utnyttja de svaga. Och visst, det förekommer dagligen hemska saker på marknader och i företag, så till den grad att ”köpa de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor” (som det står i profeten Amos bok).

Men för att förstå kopplingen mellan marknaden och civilisationen måste vi titta lite noggrannare. Medan jag skriver den här artikeln på min dator, vid ett skrivbord i Leuven (Belgien), tänker jag vanligtvis inte på hur många som samarbetar med mig för att jagskall kunna utföra mitt arbete trots att jag är ensam i mitt rum. Byggnadens väktare, städerskorna, de som vakar över att elen finns och internet, alla behövs för att garantera att min artikel snart kommer att nå redaktionen. När jag sedan ska gå ut för att återvända hem utvidgas samarbetet ännu mer till de som sköter vägarna, till trafikpoliserna, järnvägsanställda. Även för att få en enkel kopp kaffe i en bar gömmer sig insatser från tusentals människor. Insatser från många människor krävs för att jag skall kunna jobba, skriva och uttrycka min personlighet.

Naturligtvis kan vi tolka beteendet hos alla som jag nämnde som insatser utifrån deras egna intressen, deras strävan efter vinst eller fördel. Det är möjligt att se på världen som en summa av många egoismen. Men för min del är det minst lika sant att se alla relationer som göras upp varje dag som det största samarbetet människan någonsin har uppfunnit. Detta är också marknaden.

Marknaden är en frukt av tusentals år i vilka människan har lärt sig att utbyta, först med personer i samma gemenskap, sedan med okända med samma religion, sedan med helt okända. Allt detta medför tyvärr stor orättfärdighet och ojämlikhet som marknaden bara delvis kan åtgärda. Men även delvis har åtgärdat. Under 1900-talet har milliontals företag anställt miljontals arbetare, och därmed förvandlade dem från ”nästan slavar” till personer som så småningom fick större rättigheter och mer värdighet. Tack vara fackföreningsrörelsen har arbetsmarknaden reglerats genom avtal för att avspegla parternas intressen. Detta glöms ofta bort i dag. Staten har också bidragit genom lagstiftning att begränsa marknadens avarter.

Marknaden stödjer civilisationen, så länge handelsmännen står kvar på torget, bredvid stadshuset och kyrkan, som i min medeltida födelsestad. Men om näringsfolket tar över hela torget, köper upp politikernas hus och kanske även kyrkan för att förvandla den till museum, då blir staden ful och handelsmännen tappar själen och snart även vinsterna. Marknaden är civiliserad, fyller staden med doft och färg, när den tar över torget en dag i veckan, och på alla andra lämnar den gratis åt alla.

Luigino Bruni (Città nuova, år LX n.8 augusti 2016, s.25)

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.