chiara-160x122.jpg

Ord att leva
mai 2019

"Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er"

(Joh. 20:21)

Läs mer...

Vidare i gemenskap

Uttrycket ”Från konflikt till gemenskap” har varit på allas läppar den senaste tiden. Du har troligen inte missat att det Lutherska världsförbundet och Katolska kyrkan den 31 oktober i år har satt sigill på gemenskapen, genom att underteckna de fem imperativen för ekumeniken i Lunds domkyrka.

Och efter mötet i Lund drev glädjen oss vidare. Så blev studiedagen lördagen den 12 november i det manliga focolaret det andra tillfället till fördjupning av dokumentet Från konflikt till gemenskap. Vi tog vår utgångspunkt i gudstjänsten i Lund, fördjupade dokumentet genom dialog, för att avsluta med att högtidligen sätta våra underskrifter under de fem imperativen för ekumenik. Vid ord-att-leva-träffen i Visby samma dag gjorde man detsamma.

5 uppmaningar för dagen

Kanske är imperativ ett ord vi sällan använder. Läs det då istället som budord, uppmaning för dagen eller gott råd. Läs gärna de 5 budorden ned, begrunda dem för att omvandla dem till liv. Någon som var med på mötet den 12 november nämnde för mig att det varje dag varit möjligt att tillämpa dem. Och med mina kollegor som inte är kristna vill jag tala om det kristna synsättet, inte peka på det specifikt katolska eller svenskkyrkliga. Välkommen, du med, på vägen vidare mot större gemenskap. Säg till om du funderar över något eller om vi kan ge stöd för ett initiativ i ditt sammanhang. Vi hjälper gärna till.

Patrick van Bladel

De fem ekumeniska imperativen

  • Första imperativet: Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.
  • Andra imperativet: Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.
  • Tredje imperativet: Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och att oupphörligt sträva mot detta mål.
  • Fjärde imperativet: Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
  • Femte imperativet: Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

Ur: Från konflikt till gemenskap, svensk översättning 2016 Artos

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.