“Hur skulle Jesus handla om han var på min plats?”

 En erfarenhet

 Läs erfarenheten här