chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Att förneka är inte
att förkasta …

Liten till om septembermånadens Ord att leva

Septembermånadens Ord att leva är "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig." (Matt 16:24)

Två stycken i kommentaren till Ord att leva slog mig:

 

”Men vad är det egentligen som Gud begär av gårdagens och dagens lärjungar med dessa ord? Vill han att vi ska förakta oss själva? Att vi alla ägnar oss åt ett asketiskt liv? Begär han att vi ska söka lidandet för att behaga Gud mer?

Detta ord uppmanar oss snarare att gå i Jesu fotspår, att ta till oss evangeliets värden och krav genom att efterlikna honom alltmer. Och det innebär att leva livet i sin fullhet som han gjorde, även om skuggan av korset visar sig på vägen.”

I Pilgrims nummer 3 2017, som har självförglömmelse som tema, finns ett inlägg om ödmjukheten och självförakt med några liknande tankar:

”Är det med självförglömmelsen som med andra andliga insikter: den lever tätt intill en karikatyr, en vrångbild, som den alltför lätt förväxlas med? Som när lagiskhet kallas sanning och respektlöst intrång går under namn av kärlek. Eller när självdestruktiva tankar leder till en rundgång av fördömelse, skam och självförakt och vi kallar det självförnekelse.

Den som äger ett robust inre och ett välfyllt kärleksförråd, kan kanske intuitivt uppfatta vad de stränga orden står för. Att det är den goda tränaren som driver sin elev för att få fram de bästa prestationerna.” (Ellen Merete Wilkens Finnseth, Pilgrim 3 2017, s.8)

Patrick van Bladel

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.