Det började med 2 säckar mjöl

 

Berättelsen (video på engelska) om hur två säckar mjöl blev en del av den lokala kulturen i Dajeon i SydKorea. Bageriet Sungsimdang är ett exempel på Focolarerörelsens engagemang i Gemenskapsekonomi.

 

Se mer här:    http://www.focolare.org/en/news/2016/11/28/145467/

 

 

Det här är ett inlägg i en serie om delningsekonomi. Det anslutar till artikeln med samma namn i det senaste numret av Enad Värld.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.