chiara-160x122.jpg

Ord att leva
december 2018

”Gläd er alltid i Herren”   

(Fil 4:4)

Läs mer...

Rörelsen för enhet i politiken

den 13-15 mars 2015 en ”interkontinental workshop” - en serie av konferenser och seminarier i olika städer över globen. Några grundtankar som behandlas är a) Politik som ett personlig och kollektivt engagemang för det all-männa bästa och b) broderskapet som reell politisk kategori. Hur kommer det sig att politik står i fokus när världen minns Chiara Lubich?

Den allra största kärleken

Chiara har alltid varit engagerad i politik. ”Du förstår att om vår kultur inte växer fram så kommer Idealet att spridas, men inte på djupet”, säger Chiara till P. och understry-ker att djupet inte handlar om andligt tal utan om kulturellt tal, därför att då är man kvar i världen och går på djupet i Jesus inom sig. Chiara representerar en klassisk syn på politik. Relationer som grundar sig på privata intressen är inte politik utan uppfattas som egenintresse - utan kärlek finns inte en verklig stad, inte en polis, alltså är det inte politik. För Chiara är politik inte bara kärlek utan den allra största kärleken – den kärlek som gör ”alla andra kärlekar” möjlig. Därför ser hon den övergivne Jesus som politikens modell. Jesus i övergivenheten på korset omfamnar all splittring, smärta, avstånd mellan människor, folk och nationer… Om Han är politikens modell så är Maria poli-tikens väg. Maria visar politikens väg: hon säger ja till Guds kallelse, följer den och föder Guds Son – Kärleken – in i världen. Chiara jämför med Nattvarden/Eukaristin i Kyrkan. Den politiska kärlekens uppgift är att skapa och vårda förutsättningarna som gör alla kärlekar möjliga… Man går inte ur det heliga när man lämnar kyrkan för att gå ut i politiken, enligt Chiara.

Rörelsen för enhet i politiken

Rörelsen är fristående från Focolarerörelsen men den är ett ”utflöde” med egen struktur och kultur. Det handlar om en ny politisk kultur men inte ett parti. Rörelsen söker skapa olika former för dialog, med tillit, ömsesidig uppskattning och respekt mellan aktiva politiker genom att erbjuda dem öppna mötesplatser där man kan vårda broderliga relationer sinsemellan. Målet är att upptäcka och styrkas i sin kallelse och få stöd att leva den bättre. Rörelsen är ett politiskt subjekt i samhället, som utvecklar den politiska dimensionen i samhället, som försöker få broderskapet att växa som en grundbult i medborgarskapet – och att utforska politiken både i teori och praktik. ”Många tror att Evangeliet inte löser alla mänskliga problem och att Guds rike kommer efter detta livet. Men så är det inte. Jesus i oss... bygger broar, skolor”, menar Chiara. Inkarnationen fortsätter, den fullständiga inkarnationen i alla människor eftersom alla människor i grunden har sin plats i Kristi kropp.

Broderskapet/syskonskap

I samband med murens fall 1989 underströk Chiara betydelsen av att bli allt radikalare i Jesus Kristus, ”... i Honom som har predikat om broderskapets liv mellan människor efter Treenighetens modell”. För Chiara är det klart att ett förverkligat broderskap är huvudmålet för ’Rörelsen för enhet i politiken’. Broderskapets princip ligger till grund för människors lika värde och rättigheten att vara olika. Broderskapet är till sin natur dynamisk, är frihet och jämlik-het och motverkar alla indelningar, t ex ”vän – fiende”. Har du sett Chiara när hon möter makthavare i parlament och regeringar, i FN och EU? Hon företräder broderskapets ledarskap och rakryggad och som en syster lägger hon fram politikens betydelse. ”Så fint, Chiara, men hur gör man?” frågar en talman i ett parlament inför tv-kameran. Chiara ser honom rakt in i ögonen och säger lugnt: ”gör som jag säger”. För att leva broderskapet måste vi befria oss från alla relationer som präglas av underordning och orättvisa. Hur ser vi egentligen på politiken och våra politiker? Kanske plats för lite nytänkande i uppståndelsens tid? Låt oss stärka våra politiker i deras sanna kallelse och aldrig be-trakta arbetet för det goda medborgarskapet som något ”världsligt” eller mindre heligt än något annat. Vi är förvaltare av Guds kärleksfulla gåvor här i världen! Grattis till uppdraget!

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.