chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - Mars 2016

“Guds rike har kommit till er” (Luk 11:20)

På Jesu tid väntade judarna på detta. Jesu förkunnelse började snart nå byar och städer: "Guds rike är nu hos er" (Luk. 10:9) och strax därefter: "Guds rike har kommit till er"; "Guds rike är mitt ibland er!" (Luk. 17:21). I Jesu person kom Gud själv mitt ibland sitt folk och tog ett beslutsamt och kraftfullt grepp om historien för att leda den mot sitt mål. De under som Jesus gjorde var tecknet på detta.

I bibelversen som ”Ord att leva” är hämtad ur, har Jesus precis botat en stum man genom att befria honom från djävulen som höll honom fången. Det är beviset för att han kommit för att besegra det onda, allt ont, och att äntligen upprätta Guds rike.

Uttrycket ”Guds rike”, på det judiska språket, visar att Gud handlar till förmån för Israel, befriar från alla former av slaveri och ondska, leder Israel mot ett rike där rättvisa och fred råder och där glädje och godhet flödar över. Gud uppenbarade i Jesus den barmhärtige fadern, kärleksfull, full av medkänsla och lyhörd för varje barns behov och lidanden.

Vi behöver också lyssna till Jesu budskap: "Guds rike har kommit till er".

Ser vi oss omkring, får vi ofta intrycket att världen domineras av det onda. Våld och korruption har övertaget. Ibland känner vi att vi är i händerna på fientliga krafter och hotfulla händelser som drabbar oss. Vi känner oss hjälplösa inför krig och miljökata-strofer, massakrer och klimatförändringar, flyktingsituationen och ekonomiska och finansiella kriser. Det är här som Jesu förkunnelse kommer in, vilken inbjuder oss att tro att han, redan från denna stund, besegrar det onda och skapar en ny värld.

I mars månad för 25 år sedan, när Chiara talade till tusentals ungdomar, anför-trodde hon dem sin dröm: “Skapa en bättre värld, nästan som en enda familj, nästan som om vi alla tillhörde ett enda land, en solidarisk värld, t.o.m. en enad värld”. Då liksom idag verkade detta vara en utopi. Men för att drömmen skulle bli verklighet, uppmanade hon dem att leva den ömsesidiga kärleken, övertygad om att om de gjorde så skulle ”Kristus själv vara mitt ibland dem, den allsmäktige. Och av honom kan ni vänta er allt”. Ja, det är han som är Guds rike.

Vad är då vår uppgift? Handla på ett sätt så att han alltid är mitt ibland oss. Då, fort-satte Chiara, “kommer han själv att verka tillsammans med er i era länder, därför att han kommer på sätt och vis att återvända till världen, till alla ställen där ni finns, när-varande-gjord av er ömsesidiga kärlek, av er enhet. Han kommer att upplysa er om allt ni ska göra, han kommer att leda er och stödja er. Han kommer att vara er styrka, er entusiasm, er glädje. Tack vare honom kommer världen runt omkring er att omvända sig till samförstånd, varje splittring kommer att helas. (…) Kärlek, alltså, bland er och en utsådd av kärlek till jordens alla hörn, bland individer, grupper och länder, genom att använda alla medel, så att kärlekens invasion, som vi talar om ibland, blir verklig-het, och så att kärlekens civilisation, som vi alla väntar på, tar form, inte minst tack vare ert bidrag. Det är detta som ni är kallade till. Och ni kommer att få se stora saker.” 1

Fabio Ciardi

1 Den fjärde internationella festivalen “Ungdomar för en enad värld” (Genfest), Rom, 31 mars 1990.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.