chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - April 2016

“Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig." (Matt. 25:40)

Varför är dessa ord av Jesus så omtyckta och några vi ofta återvänder till när vi väljer "Ord att leva" varje månad? Kanske för att de utgör hjärtat i evangeliet. Det är de ord som Herren kommer att säga till oss när vi till sist står inför honom. Den viktigaste granskningen av vårt liv kommer att göras med fokus på dessa ord. Vi kan dagligen förbereda oss för denna granskning.

Han kommer att fråga om vi gav mat och dryck till den som var hungrig och törstig, om vi välkomnade främlingen, om vi klädde den nakne, besökte den som var sjuk eller i fängelse... Detta är små gester, som ändå har ett evighetsvärde. Ingenting är litet som är gjort av kärlek, som är gjort för honom.

Jesus inte bara närmade sig de fattiga och marginaliserade, botade de sjuka och trös-tade de lidande, utan han hade en förkärlek för dem, så till den grad att han kallade dem bröder och identifierade sig med dem i en mystisk solidaritet. Också i dag fortsätter Jesus att vara närvarande i den som lider av orättvisor och våld, i den som är arbetslös eller befinner sig i en prekär situation, i den som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig. Hur många människor runt omkring oss lider inte av många andra orsaker och bönfaller, även utan ord, om vår hjälp. De personifierar Jesus som ber oss om en konkret kärlek, kapabel att uppfinna nya "barmhärtighetsverk" som möter nya behov.

Ingen är utesluten. Om en äldre och sjuk person personifierar Jesus, hur kan vi då inte ge honom eller henne den nödvändiga lindringen? När jag undervisar ett barn från ett annat land i språk, då är det Jesus jag undervisar. När jag hjälper mina föräldrar med städningen i huset, då hjälper jag Jesus. När jag förmedlar hopp till en fängslad eller tröstar någon som är ledsen eller förlåter någon som har gjort mig illa, då är det Jesus som jag förhåller mig till. Och varje gång kommer frukten att bli att inte bara ge glädje åt den andre, utan även vi kommer att få uppleva en stor glädje. När vi ger får vi och vi erfar en inre fullhet och känner oss lyckliga, därför att, även om vi inte vet om det, har vi mött Jesus: den andre, som Chiara Lubich skriver, är valvet som vi går igenom för att förenas med Gud.

Så här minns hon effekterna av detta Ord att leva redan från början av sin erfaren-het: ”Hela vårt gamla sätt att förstå nästan och att älska henne föll samman. Om Kris-tus på något sätt var närvarande i alla, så kunde vi inte diskriminera eller ha preferen-ser. De mänskliga kategorierna försvann, som annars vanligtvis delar upp människor i: landsman eller främling, gammal eller ung, vacker eller ful, otrevlig eller trevlig, rik eller fattig, Kristus fanns bakom var och en, Kristus fanns i var och en. Varje bror eller syster var verkligen en 'annan Kristus' (…).”

”När vi levde så, märkte vi att nästan var vägen för oss för att nå till Gud. Vi t.o.m. tyckte att vår broder och syster var ett valv som det var nödvändigt att gå igenom för att möta Gud.”

”Vi upplevde det redan under de första dagarna. Vilken enhet med Gud på kvällen, i bönen eller när vi samlade oss, efter att ha älskat honom hela dagen i bröderna och systrarna! Vem var det som gav oss den trösten, den nya inre enheten med Gud som var så himmelsk, om inte Kristus som levde 'ge och ni ska få' 1 från sitt evangelium? Vi hade älskat honom hela dagen i bröderna och systrarna och nu var det han som älskade oss” 2.

Fabio Ciardi

1 Luk. 6:38
2 Jesus in Our Brother, New City, London, 1982

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.