chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - Maj 2016

“Han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem." (Upp 21:3)

Guds önskan har alltid varit denna: att bo hos oss, hans folk. Bibeln visar oss detta i redan i de första sidorna, när Gud stiger ned från himlen, går omkring i trädgården och talar med Adam och Eva. Var detta inte själva anledningen till att han skapade oss? Vad är det som den älskande längtar efter om inte att få vara med sin älskade? Uppenbarelseboken, som utforskar Guds plan med historien, förvissar oss om att Guds önskan kommer att infrias till fullo.

Han inledde redan sin vistelse hos oss i och med Jesu ankomst, Immanuel, "Gud med oss". Och nu när Jesus är uppstånden begränsas hans närvaro inte till en viss plats eller tid, utan omfattar hela världen. Tack vare Jesus började uppbyggnaden av en ny mänsklig gemenskap som är mycket originell, ett folk som består av flera folk. Gud vill inte endast bo i min själ, i min familj, hos mitt folk, utan bland alla folk kallade till att bilda ett enda folk. Å andra sidan håller dagens rörlighet bland människor på att förändra själva begreppet ”folk”. Många länders befolkning består numera av flera folk0slag. Vi är så olika på grund av hudfärg, kultur, religion. Ofta betraktar vi varandra med misstro, misstänksamhet, rädsla. Vi krigar med varandra. Ändå är Gud allas Far som älskar var och en av oss. Han vill inte bara bo hos ett folk - "vårt, förstås", skulle vi kunna tänka - och utelämna de andra. I hans ögon är vi alla hans barn, en enda familj.

Låt oss alltså öva oss i att, under ledning av månadens ord att leva, uppskatta olikheterna, respektera den andre, betrakta henne som en person som är en del av mig: jag är den andre, den andre är jag; den andre lever i mig, jag lever i den andre. Låt oss börja med människorna som jag lever tillsammans med varje dag. På så vis kan vi ge utrymme åt Guds närvaro mitt ibland oss. Det är han som kommer att skapa enheten, värna varje folks identitet och skapa en ny mänsklig samvaro. Chiara Lubich hade en intuition kring detta redan 1959, som framgår av denna synnerligen aktuella och otroligt profetiska text: ”Om människorna en dag - dock inte som individer utan som folk - (…) klarar av att åsidosätta sig själva, föreställningen som de har om det egna fosterlandet, (…) och detta kommer de att göra tack vare den ömsesidiga kärleken mellan nationerna som Gud begär, liksom han begär ömsesidig kärlek bröder och systrar emellan, då kommer den dagen att vara början på en ny era, därför att den dagen (…) kommer Jesus att vara levande och närvarande bland folken (…) .

Nu har tiden kommit när varje folk måste gå utöver sina egna gränser och se vidare; stunden har kommit när den andres fosterland bör älskas så som sitt eget, när vårt öga behöver tillägna sig en ny renhet. Det räcker inte att inte vara bundna vid oss själva för att vara kristna. Idag kräver tiden något mer av Kristi efterföljare: en social medvetenhet hos de kristna (…) .

Vi hoppas att Herren förbarmar sig över denna splittrade och vilsna värld, över dessa folk som är inneslutna i sitt eget skal, där de betraktar sin egen skönhet – som för dem är den enda – begränsad och otillfredsställande, med ett fast grepp om sina egna skatter, även de tillgångar som skulle kunna komma till nytta hos andra folk där människor dör av hunger, så att barriärer kan brytas ned och kärleken kan flöda med en oavbruten ström mellan olika länder, en flod av andliga och materiella ting.

Låt oss hoppas att Herren upprättar en ny världsordning. Han är den enda som är förmögen att skapa en familj av mänskligheten och att använda skillnaderna mellan folken, för att i var och ens glans, använd i den andres tjänst, återspeglas det enda livets ljus som, genom att förgylla det jordiska fosterlandet, omvandlar det till ett förrum till det eviga hemlandet.”

Fabio Ciardi

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.