chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva november 2014

"Ty hos dig är livets källa" (Ps 36:10)

Detta skriftens ord säger oss något så viktigt och nödvändigt, att det utgör ett verktyg för försoning och gemenskap.
Framförallt säger det oss att livets enda källa är Gud. Det är utifrån honom och hans skapande kärlek som universum uppstår och blir människans hem. Det är Han som ger oss livet med alla dess gåvor. Psalmförfattaren, förtrogen med öknens karghet och torka och som förstår vad en vattenkälla innebär med livet som blomstrar kring den, kunde inte ha funnit en vackrare bild för att besjunga skapelsen som föds ur Guds sköte liksom en flod.
Därför stiger en sång av lovprisning och tacksamhet från hjärtat. Detta är det första steget som vi tar, det första vi kan lära av psalmens ord: lovprisa och tacka Gud för hans verk, för kosmos alla underverk, för den levande människan som är hans härlighet och enda varelse som kan säga till honom:

" Ty hos dig är livets källa"

Men för Faderns kärlek räckte det inte med att uttala Ordet genom vilket allt blev till. Han ville att hans eget Ord skulle ta vår kroppsliga gestalt. Gud, den ende sanne Guden, blev till människa i Jesus och tog livets källa till jorden.
Källan till allt gott, till varje varelse och till all lycka kom och bosatte sig ibland oss, för att vi så att säga skulle ha honom inom räckhåll. Jesus säger: "Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd" 1. Han har tagit plats överallt i vår existens tid och rum, och vill stanna kvar hos oss för alltid, så att vi kan känna igen och älska honom i de mest skiftande skepnader.
Ibland tänker vi: "Så fint det hade varit att leva på Jesu tid!" Ja, hans kärlek har ju faktiskt uppfunnit ett sätt att bli kvar inte bara i en liten del av Palestina, utan överallt på jorden: Han gör sig närvarande i eukaristin, som han har lovat. Där kan vi finna näring och förnyelse i vårt liv.

" Ty hos dig är livets källa"

Ytterligare en källa att ösa Guds närvaros levande vatten ur, är vår nästa. Varje medmänniska vi möter och älskar, särskilt den nödlidande, blir vår välgörare snarare än den som blir hjälpt av oss, eftersom denne ger oss Gud. Genom att älska Jesus i vår nästa ("Jag var hungrig... jag var törstig... jag var hemlös... jag satt i fängelse…")2 får vi hans kärlek och liv i utbyte, eftersom han själv genom sin närvaro i våra bröder och systrar, är kärlekens och livets källa.
En riklig vattenkälla är också Guds närvaro inom oss. Han talar alltid till oss och det är upp till oss att lyssna till hans röst, som är samvetets röst. Ju mer vi bemödar oss att älska Gud och vår nästa, desto starkare växer sig hans röst och höjer sig över alla de övriga. Men det finns ett alldeles särskilt ögonblick då vi bäst får kontakt med hans närvaro i oss: när vi ber och försöker att fördjupa vår direktkontakt med honom som bor i vår själs innersta. Han är som en riklig vattenåder som aldrig sinar, som alltid är tillgänglig för oss för att när som helst släcka vår törst. Det räcker att sluta till själens fönster en stund och samla oss, för att finna denna källa även mitt i den torraste öken. Så småningom når vi den gemenskap med honom där vi inte längre känner oss ensamma, utan där vi är två: han i mig och jag i honom. Ändå är vi ett – genom hans gåva – såsom vattnet och källan, blomman och dess frö.
Psalmens ord påminner oss alltså om att endast Gud är livets källa, och därmed också den fullkomliga gemenskapens, fridens och glädjens källa. Ju mer vi dricker ur denna källa, desto mer vi lever av det levande vatten som är hans Ord, desto mer kommer vi att närma oss varandra och leva som bröder och systrar. Och då blir följden, enligt psalmens fortsättning, att "i ditt ljus ser vi ljus"3, det ljus som mänskligheten väntar på.

Chiara Lubich (2001)

1. Joh 10:10
2. Matt 25:31-40
3. Ps 36:10

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.