chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - December 2016

Han kommer själv för att rädda er. (Jes. 35:4)

Verbet är i presens: Han kommer. Det gäller nu. Vi behöver inte vänta tills i morgon, eller till tidens slut, eller till ett annat liv. Gud handlar omedelbart, kärleken tillåter inte fördröjningar eller förseningar. Profeten Jesaja talar om ett folk som ivrigt väntar på att exilen ska ta slut och att de ska få återvända hem. I dessa dagar, i väntan på julen, kan vi inte glömma att ett sådant löfte om frälsning kom till Maria: "Herren är med dig" (Luk. 1:28); ängeln kungjorde Frälsarens födelse.

Han kommer inte för att besöka vem som helst. Det handlar om ett avgörande ingripande av yttersta vikt: Han kommer för att rädda oss! Från vad? Är vi i allvarlig fara? Ja. Ibland är vi medvetna om det, ibland inser vi det inte. Han ingriper eftersom han ser själviskhet, likgiltighet inför dem som lider och är behövande, hat och olika splittringar. Mänsklighetens hjärta är sjukt. Han känner medömkan med sina barn och vill inte att de går förlorade.

Hans hand är som en utsträckt hand till en drunknande människa. Tyvärr har vi ständigt denna bild, som upprepas dag för dag, framför våra ögon, med flyktingarna som försöker korsa våra hav och vi ser med vilken iver de griper tag i den utsträckta handen, i flytvästen. Vi kan också, när som helst, gripa tag i Guds utsträckta hand och följa honom med tillförsikt. Han helar inte bara våra hjärtan från den inåtvändhet som stänger andra ute, utan gör oss också i vår tur kapabla att hjälpa de behövande, de ledsna, de prövade.

"Det är förstås inte den historiske Jesus eller Jesus som huvud för den andliga kroppen – skrev Chiara Lubich – som löser problemen. Det gör Jesus-i-oss, Jesus-i-mig, Jesus-i-dig, … Det är Jesus i människan, i den specifika människan - när hans nåd är i honom - , som skapar en bro och en väg. (...) Det är när Kristus är i oss, när vi är en del av hans andliga kropp, som varje människa bidrar med sitt specifika bidrag inom alla områden: inom vetenskapen, inom konsten, i politiken, inom media, o.s.v.” På detta sätt är människan Kristi medskapare och medfrälsare. ”Det är inkarnationen som fortsätter, den fullständiga inkarnationen som gäller alla 'Jesus-i-mig' i Kristi andliga kropp”.1

Det var precis detta som hände Roberto, en tidigare dömd, som har funnit den som har ”räddat” honom och som i sin tur har omvandlats till en som ”räddar”. Han berättade sin erfarenhet för Påven den 24 april, då han deltog i Mariapoli2 vid Villa Borghese i Rom. “Efter en lång fängelsetid tänkte jag börja ett nytt liv, men som bekant – även om man har avtjänat sitt straff, fortsätter man att vara en dålig människa i folks ögon. När jag sökte arbete var alla dörrar stängda för mig. Jag var tvungen att börja tigga på gatan, i sju månader var jag hemlös. Tills jag träffade Alfonso, som genom en organisation bildad av honom själv, hjälpte de dömdas familjer. 'Om du vill börja om, sa han till mig, följ med mig'. Alltsedan ett år hjälper jag honom att ställa i ordning kuvert med pengar för matinköp åt de de dömdas familjer som vi besöker. För mig är det en ofattbar nåd, därför att i dessa familjer återser jag mig själv. Jag ser värdigheten hos dessa ensamma kvinnor med småbarn som lever under mycket svåra omständigheter och som väntar på att någon ska ge dem lite trygghet och lite kärlek. Genom att leva för andra har jag återfunnit min värdighet som människa och mitt liv har fått en mening. Jag har en extra styrka eftersom jag har Gud i mitt hjärta, jag känner mig älskad....”.

Fabio Ciardi

1. Chiara Lubich, Den övergivne Jesus och den kollektiva och kulturella natten, tal till ungomar i Castelgandolfo, 7 januari 2007 2. Mariapoli = Marias stad. Typiskt möte för Focolarerörelsen där människor från olika åldrar och sammanhang träffas för att leva tillsammans under några dagar i en anda av syskonskap i evangeliets ljus.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.