chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - Februari 2017

Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. (Hes 36:26)

Hjärtat får en att tänka på ömhet, känslor och passioner. Fast hos den bibliske författaren är det så mycket mer: tillsammans med anden utgör det livets och människans mittpunkt, platsen för besluten, för det inre, för det andliga livet. Ett hjärta av kött är lyhört för Guds ord, låter sig ledas av ordet och formulerar "tankar av fred" gentemot medmänniskorna. Ett hjärta av sten är inneslutet i sig självt, oförmöget till lyssnande och barmhärtighet.

Är vi i behov av ett nytt hjärta och en ny ande? Det räcker med att vi ser oss omkring. Våldshandlingar, korruption och krig uppstår i hjärtan av sten som avskärmat sig från Guds plan med skapelsen. Om vi också ärligt ser in i oss själva, märker vi då inte hur vi ofta drivs av egoistiska begär? Är det verkligen av kärlek som vi fattar våra beslut? Är det för den andres bästa?

Gud rörs till medlidande då han ser på denna vår arma mänsklighet. Han som känner oss bättre an vi själva, vet att vi behöver ett nytt hjärta. Detta lovar han profeten Hesekiel, inte bara med tanke på enskilda individer, utan på hela sitt folk. Guds dröm är att återskapa en stor familj av folken, så som han tänkte sig från begynnelsen, en familj upplyst av den ömsesidiga kärlekens lag. Upprepade gånger har vår historia visat att vi själva, å ena sidan, är oförmögna att fullfölja hans plan. Å andra sidan har Gud aldrig tröttnat på att ge sig in i spelet på nytt, så han lovar att själv ge oss ett nytt hjärta och en ny ande.

Han uppfyller helt sitt löfte då han sänder sin Son till jorden och utgjuter sin Ande på Pingstdagen. Därur föds en gemenskap - den första kristna församlingen i Jerusalem - en ikon av en mänsklighets som präglas av att vara "ett hjärta och en själ". 1

Också jag som skriver denna kortfattade kommentar, också du som läser eller hör den, är kallade att vara del av denna nya mänsklighet. Inte nog med det, vi är kallade att bygga den runt omkring oss och göra den påtaglig där vi lever och där vi arbetar. Tänk vilket stort uppdrag som anförtrotts oss och vilken tillit Gud har till oss! Istället för att deprimeras av det som vi ofta kan uppfatta som fördärv i vårt samhälle, istället för att resignera och stänga in oss i likgiltigheten inför det onda som verkar övermäktigt, låt oss vidga vårt hjärta «efter måttet av Jesu hjärta. Vilken uppgift! Ändå är detta det enda nödvändiga. När vi gjort det, är målet nått.» Det var en uppmaning från Chiara Lubich, som fortsatte: «Det innebär att vi älskar alla dem som vi möter, såsom Gud älskar dem. Och eftersom vi befinner oss i tiden, älskar vi vår nästa en i taget, utan att hjärtat upptas av känslorna för människan vi mötte strax innan.» 2

Vi förlitar oss inte på våra egna otillräckliga krafter och förmåga, utan på Guds gåva till oss: “Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande".

Om vi förblir lyhörda för uppmaningen att älska var och en, om vi låter oss ledas av Andens röst inom oss, blir vi celler i en ny mänsklighet, hantverkare till en ny värld, i den stora mångfalden av folk och kulturer.

Fabio Ciardi

1 Jfr Apg 4:32
2 C. Lubich, La Dottrina spirituale, Città Nuova 2002, s. 135.

Vi lever detta ord - valt av en ekumenisk grupp i Tyskland - tillsammans med många syskon från andra kyrkor för bli ledsagade av detta Guds löfte under året för 500-årsminnet av reformationen.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.