chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - mars 2017

Låt försona er med Gud (2 Kor 5:20)

I många delar av världen pågår blodiga och till synes oändliga krig, som involverar familjer, stammar och nationer. Gloria, tjugo år, berättar: "Vi fick veta att en by hade bränts ner, och många hade ingenting kvar. Med mina vänner startade jag en insamling av användbara saker: madrasser, kläder, mat. Vi åkte iväg och efter åtta timmars resa fick vi möta de övergivna människorna. Vi lyssnade på deras berättelser, vi torkade deras tårar, vi omfamnade, tröstade ... En familj anförtrodde oss: 'Vår lilla flicka blev kvar i huset som brändes ner och vi kände som att vi dog med henne. Nu, med er kärlek finner vi styrkan att förlåta människorna som orsakade detta!'.”

Även aposteln Paulus gjorde en erfarenhet: just han som förföljde de kristna1 mötte längs vägen - på ett helt oväntat sätt - Guds ovillkorliga kärlek. Den kärlek som sedan sände honom som ambassadör för försoning i dess namn2. Han blev därför ett passionerat och trovärdigt vittne för Jesu död och återuppståndelses mysterium, Jesus som har försonat världen med sig själv för att alla skulle få lära känna och uppleva livet i gemenskap med honom och med sina bröder3. Och genom Paulus har evangeliets budskap nått ut till och fascinerat till och med hedningarna, som ansågs vara de mest avlägsna från räddningen: Låt försona er med Gud!

Även vi, trots de misstag som kan få oss att tappa modet, eller de falska säkerheterna som får oss att inbilla oss att vi inte behöver Guds barmhärtighet, får låta Guds barmhärtighet – en sådan överdriven kärlek! - läka våra hjärtan och äntligen göra oss fria att dela denna skatt med andra. Då kommer vi att ge vårt bidrag till den fredsplan som Gud har för hela mänskligheten och hela skapelsen, som övervinner historiens motsättningar, just så som Chiara Lubich föreslår i en av hennes skrifter: "På korset, i sin sons död, gav Gud oss det största beviset på sin kärlek. Genom Kristi kors, har han försonat oss med sig själv. Denna grundläggande sanning i vår tro är högst aktuell idag.

Detta är uppenbarelsen som hela mänskligheten väntar på: ja, Gud är nära med sin kärlek till alla och han älskar var och en av oss med en innerlig kärlek. Vår värld behöver denna förkunnelse, men vi kan ge den om vi först och främst förkunnar detta om och om igen för oss själva, så att vi känner oss omgivna av denna kärlek, även när allt kan få oss att tro motsatsen ... Alla våra handlingar och beteenden borde göra denna sanning som vi förkunnar trovärdig.

Jesus sade klart och tydligt att innan vi bär fram vår gåva till altaret måste vi försonas med vår broder eller syster om de har något otalt med oss (jfr Matt 5:23-24) ... låt oss älska varandra så som han har älskat oss, utan blockeringar eller fördomar, men öppna för att ta emot och uppskatta de positiva värdena hos vår nästa, redo att ge våra liv för varandra. Detta är Jesu främsta uppmaning, den som utmärker oss kristna, den som fortfarande äger giltighet idag liksom vid tiden för Kristi första efterföljare. Att leva detta ord innebär att bli fredsstiftare."4

Genom att leva på detta sätt, kommer vi att förgylla våra dagar med gester av vänskap och försoning i vår familj och mellan familjer, i vår kyrka och mellan kyrkorna, i varje civil och religiös gemenskap som vi tillhör.

Letizia Magri

1 Jfr. Apg 22:4ff.
2 Jfr. 2 Kor 5:20.
3 Jfr. Ef 2:13ff.
4. Città Nuova, 1966, nr 24, s. 37

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.