chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva

Juli 2017

 

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. (Matt. 11:28)

 

Trötta och förtryckta: dessa ord antyder bilden av människor, män och kvinnor, unga, barn och äldre - som på något sätt bär på tunga bördor längs livets väg och hoppas att den dagen kommer när de ska göra sig fria från dessa.

I denna del av Matteusevangeliet ger Jesus en inbjudan: "Kom till mig..."

Runt omkring sig hade han folkmängden som kommit för att se och höra; många av dem var enkla människor, fattiga, med låg utbildning, oförmögna att känna till och följa den tidens alla komplexa religiösa föreskrifter. Dessutom var de belastade av skatter och av den romerska administrationen som var en tung börda, omöjlig att upprätthålla. De var, bildligt talat, andfådda och sökte efter ett erbjudande om ett bättre liv.

I sin undervisning visade Jesus en särskild uppmärksamhet mot dem och mot alla som var uteslutna från samhället på grund av att de ansågs vara syndare. Han önskade att alla kunde förstå och acceptera den viktigaste lagen, den som öppnar dörren till Faderns hus: kärlekens lag. För Gud uppenbarar sina underverk för dem som har ett öppet och enkelt hjärta.

Men Jesus inbjuder också oss, i dag, att närma oss honom. Han har uppenbarat sig som Guds synliga ansikte som är kärlek, en Gud som älskar oss oerhört mycket, precis sådana som vi är, med våra förmågor och våra begränsningar, våra ambitioner och våra misslyckanden! Han inbjuder oss att lita på hans "lag" som inte innebär en börda som trycker ner oss, utan ett lätt ok, som hos dem som lever efter den kan fylla hjärtat med glädje. Det kräver engagemang att inte vända oss inåt mot oss själva, utan istället göra vårt liv till en allt rikligare gåva till de andra, dag efter dag.

 

“Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.” (Matt. 11:28)

Jesus ger också ett löfte: "...jag ska ge er vila."

På vilket sätt? Först av allt med Hans närvaro som blir djupare och starkare i oss om vi väljer den som en hörnsten i våra liv, sedan även med ett särskilt ljus som lyser upp våra dagliga steg och får oss att upptäcka meningen med livet, även när de yttre

omständigheterna är svåra. Om vi dessutom börjar älska så som Jesus gjorde, kommer vi att finna styrkan i kärleken för att gå vidare samt även frihetens fullhet, eftersom det är Guds liv som banar sin väg i oss.

Så skrev Chiara Lubich: "… en kristen som inte ständigt försöker vara i kärleken förtjänar inte namnet kristen. Detta på grund av att alla Jesu budord sammanfattas i ett enda: kärleken till Gud och till vår nästa, i vilken vi ser och älskar Jesus. Kärlek är inte bara sentimentalitet, utan den konkretiseras i det verkliga livet, i tjänst för våra syskon, särskilt dem som vi har närmast oss, inte minst när det gäller små saker och ödmjuka tjänster. Charles de Foucault sa: "När du älskar någon, är du på ett mycket verkligt sätt i honom eller henne, du är i den personen med kärlek, du lever i honom eller henne med kärlek, du lever inte längre i dig själv, du är 'obunden' från dig själv, 'utanför dig själv'." 1 Och det är genom denna kärlek som hans ljus banar sin väg i oss, Jesu ljus, enligt hans löfte: 'Den som älskar mig… skall jag uppenbara mig för' 2. Kärleken är ljusets källa: när vi älskar förstår vi mer av Gud som är kärlek." 3

Låt oss ta emot Jesu inbjudan att komma till honom och erkänna honom som källan till vårt hopp och vår frid.

Låt oss ta emot hans "budord" och anstränga oss att älska så som han gjorde, i alla de tusentals tillfällen som ges oss varje dag i familjen, i församlingen, på arbetet: låt oss besvara oförrätter med förlåtelse, låt oss bygga broar snarare än murar och låt oss tjäna dem som är tyngda av svårigheter.

Vi kommer att upptäcka att denna lag inte är en börda, utan något som ger oss luft under vingarna.

 

Letizia Magri

 

1 C. de Foucauld, Scritti Spirituali, VII, Città Nuova, Rom, 1975, sid 110.
2 Jfr Joh 14:21.

3 Jfr C. Lubich, Ord att leva, maj 1999 – "Ljuset tänds med kärleken".

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.