Arkiv Ord att leva

Ord att leva - Oktober 2017

“Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.” (Fil 2:5)

Medan aposteln Paulus sitter i fängelse på grund av sin förkunnelse, skriver han ett brev till den kristna församlingen i staden Filippi. Han var den första som kom dit med evangeliet. Många hade kommit till tro och blivit hängivna kristna, som vittnar om den kristna kärleken också när Paulus behövde resa därifrån.

Nyheten om det gläder honom, och därför är hans brev fyllt av varma känslor för filipperna.

Han uppmanar dem att fortsätta framåt, att växa som enskilda och som församling. Därför påminner han dem om den förebild som kan lära ut evangeliets livsstil: 

 

“Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.”

 

Vilket är detta ”sinnelag”? Hur kan man känna till Jesu inre önskningar och efterlikna honom?

Paulus hade förstått det: Jesus Kristus, Guds son, avstod från allt och kom ned bland oss. Han blev människa, han levde helt i tjänst för Fadern, så att vi kunde bli Guds barn[1].

Han förverkligade sitt uppdrag genom det levnadssätt han hade under hela sitt liv: att komma ständigt längre ned för att nå fram till de minsta, de svagaste, de utan trygghet, för att upprätta dem och få dem att äntligen känna sig älskade och frälsta: de leprasjuka, änkorna, de utstötta, syndarna.

 

“Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.”

 

För att finna och utveckla Jesu sinnelag i oss, kan vi först av ha blicken på hans kärleks närvaro och hans förlåtelses kraft i oss. Sedan ser vi på honom och gör hans livsstil till vår, den livsstil som manar oss att öppna vårt hjärta, vårt sinne och våra händer för att ta emot varje människa så som hon är. Låt oss undvika alla dömande attityder mot andra, och istället bli berikade av det positiva vår medmänniska har att ge, också när det positiva är dolt under negativa ting och det känns som att ödsla tid att söka det goda i henne. 

Den starkaste egenskapen hos Jesus som vi kan göra till vår är den villkorslösa kärleken, viljan att ställa oss till andras förfogande med våra små och stora talanger. Så kan vi skapa positiva relationer inom alla områden av vårt liv. Vi kan också ta till oss förmågan att möta svårigheter och andra människors oförståelse med saktmod och beslutsamhet att finna vägar till dialog och enhet.

 

 

“Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.”

 

Chiara Lubich, som i sitt liv lät sig ledas av evangeliet och fick uppleva dess kraft, skrev:

”Att efterlikna Jesus betyder att inse att vi kristna har en mening om vi lever för andra, om vi ser vårt liv som en tjänst för medmänniskorna, om vi inriktar vårt liv utifrån denna grund. Då har vi gjort det som ligger Jesus mest om hjärtat. Då har vi funnit evangeliets mening, och kan verkligen bli saliga.”

 

Letizia Magri

 

 

 [1]             Jfr Gal 4:6 ”Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: 'Abba! Fader!'” och även Joh 1:12 ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn”