chiara-160x122.jpg

Ord att leva
 2019 juni

 "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig"

(Apg 1:8)

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - december 2017

“Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” (Luk. 1:38)

En ung kvinna i sitt hem i Palestina, i en anonym utkant av det mäktiga romerska riket, får ett oväntat och chockerande besök: en Guds budbärare ger henne en inbjudan och väntar på hennes svar. "Gläd dig!" säger ängeln som hälsning till henne, sen avslöjar han Guds villkorslösa kärlek till henne och ber henne att samarbeta i uppfyllandet av hans plan för mänskligheten. Maria välkomnar, med förvåning och glädje, gåvan som detta personliga möte med Herren innebär och ger sig själv helt till detta ännu okända projekt, tack vare det fulla förtroende som hon har för Guds kärlek. Med hennes generösa och totala "Här är jag", bestämmer sig Maria för att tjäna honom och människorna, och visar för alla - genom sitt exempel – på ett lysande sätt att följa Guds vilja.

"Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt."

Chiara Lubich har reflekterat över denna mening i evangeliet: ”För att uppfylla sina planer behöver Gud enbart människor som överlämnar sig till honom med en tjänares ödmjukhet och tillgänglighet. Maria – sann representant för mänskligheten vars öde hon delar – överlämnar med denna inställning allt utrymme åt Gud, åt hans kreativa aktivitet. Men eftersom ’Herrens tjänare’, var både ett uttryck för ödmjukhet och en adelstitel som tillskrevs de stora tjänarna i frälsningshistorien, som Abraham, Mose, David och profeterna, bekräftar Maria med dessa ord hela sin storhet.” 

"Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt."

Även vi kan upptäcka Guds närvaro i våra liv och lyssna på det "Ord" som han riktar till oss, för att inbjuda oss att förverkliga en del av hans kärleksplan här och nu. Vår bräcklighet och en känsla av otillräcklighet kan blockera oss. Låt oss alltså göra ängelns ord till våra: "Ingenting är omöjligt för Gud"  och sätta vår tillit till hans makt mer än till vår egen styrka. Det är en upplevelse som frigör oss från bundenhet och självtillräcklighet och som lyfter fram våra bästa krafter och resurser som vi inte trodde att vi hade, och gör oss slutligen kapabla att älska i vår tur.

Ett gift par berättar: ”ända sedan början av vårt äktenskap har vi öppnat vårt hem för familjerna till de barn som är inlagda på sjukhusen i vår stad. Över hundra familjer har kommit till vårt hus, men vi har alltid försökt att vara en familj för dem. Ofta hjälpte oss Guds försyn med att täcka utgifter, men först behövde vi vara öppna och välkomnande. Nyligen fick vi en summa pengar som vi lade åt sidan, eftersom vi var säkra på att den skulle vara till nytta för någon, och faktiskt kort därefter blev vi varse ett behov. Det är hela tiden en kärlekens lek med Gud och vi behöver bara vara följsamma och delta i leken.”

“Se jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

För att leva detta ord ur evangeliet, kan ett förslag från Chiara hjälpa oss att ta emot Guds ord så som Maria tog emot det: ”… med fullkomlig öppenhet, medvetna om att det inte är ord från människor. Eftersom det är Guds ord, innehåller det en närvaro av Kristus. Du tar alltså emot Kristus i dig, i hans ord. Omsätt dem sedan i handling, stund för stund, med stor lyhördhet. Om du gör så kommer världen att få återse Kristus gå på gatorna i våra moderna städer, Kristus i dig, klädd som alla andra, som arbetar på kontoren, i skolorna, i de mest skilda miljöer, mitt ibland alla.”1

I denna förberedelsetid inför julen, låt oss, liksom Maria gjorde, även vi finna stunder för att vara på tu man hand med Gud, t.ex. genom att läsa en sida ur evangeliet. Vi kan försöka att känna igen hans röst i vårt samvete som blir upplyst av Ordet och känsligt för de medmänniskors behov som vi möter. Låt oss ställa oss frågan: hur kan jag vara en Jesu närvaro idag, för att där jag lever bidra till att alla människor blir en familj?

Det "Här är jag" som vi svarar med kommer att tillåta Gud att så frön av fred omkring oss och att låta glädjen växa i våra hjärtan.

 

Letizia Magri

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.