chiara-160x122.jpg

Ord att leva
mai 2018

“Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning"
(Gal 5:22)

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - januari  2018

“Din högra hand, Herre, härlig i makt” (2 Mos 15:6)

Denna månads Ord att leva är en vers ur Moses och Miriams sång i Gamla testamentet. Det är ett avsnitt där Israels folk upphöjer Guds ingripande i deras historia. Det är en sång som ropar ut Guds avgörande handlande för folkets frälsning under dess långa resa från befrielsen från slaveriet i Egypten tills de når det utlovade landet.

Det är en resa som innehåller svårigheter och lidande, men som genomförs under Guds säkra vägledning och genom samarbete mellan några människor, Moses och Josua, som ställer sig i Guds tjänst, för hans frälsningsplan.

 

”Din högra hand, Herre, härlig i makt”

 

När vi tänker på makt går tanken lätt till makthavares makt som ofta kan leda till förtryck och konflikter mellan människor och folk. Guds ord visar istället för oss att sann makt är kärlek, så som den manifesterar sig i Jesus. Han har genomgått all mänsklig erfarenhet ända in döden, för att öppna vägen för oss till befrielse och till mötet med Fadern. Genom Honom har Guds kraftfulla kärlek till människorna blivit uppenbar.

 

”Din högra hand, Herre, härlig i makt”

 

Om vi tittar på oss själva med ärliga ögon ser vi våra begränsningar. Den mänskliga skörheten, i alla dess uttryck - fysisk, moralisk, psykologisk, social – är helt uppenbar. Men det är precis mitt i detta vi kan få uppleva Guds kärlek. Han vill alla människors lycka, alla sina barns lycka. Han är därför alltid beredd att ge sin kraft och sin hjälp till dem som med ödmjukhet ställer sig under hans beskydd, för att bygga det gemensamma goda, freden, syskonskapet.

 

Detta bibelord valdes medvetet inför böneveckan för kristen enhet som infaller denna månad. Under århundranden har vi orsakat varandra så mycket lidande genom motsättningar och misstankar som splittrat samhällen och familjer.

 

”Din högra hand, Herre, härlig i makt”

 

Vi behöver be om att få enhetens nåd som en gåva från Gud. Samtidigt kan vi också erbjuda oss att vara hans kärleksverktyg för att bygga broar. Vid en konferens vid Kyrkornas Världsråd i Genève 2002 när Chiara Lubich var inbjuden för att dela sina tankar och erfarenheter sa hon: 

 

"Dialogen sker på detta sätt: För det första möter vi vår samtalspartner just där han eller hon är, på samma nivå, vem det än är, sedan lyssnar vi på honom eller henne och gör oss helt tomma inombords… På så sätt tar vi emot den andra inom oss själva och förstår den... Eftersom vi har lyssnat med kärlek, har den andra blivit uppmuntrad till att även lyssna till vad vi har att säga". 

 

Låt oss under denna månad använda våra dagliga möten med andra för att förbättra eller återupprätta relationer av uppskattning och vänskap med personer, familjer och grupper som tillhör andra kyrkor än vår egen.

Och varför inte utvidga vår bön och vårt handlande också till de splittringar som finns inom den egna kyrkan, liksom även inom politiken, i samhället och i familjen? Då kommer även vi att kunna vittna med glädje: “Din högra hand, Herre, härlig i makt”.

 

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.