chiara-160x122.jpg

Ord att leva
augusti 2019

”Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara” 

(Luk. 12:34) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - juli 2018

”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst.  (2 Kor 12:9)

II sitt andra brev till församlingen i Korinth skriver aposteln Paulus till människor som ifrågasatte legitimiteten i hans apostoliska verksamhet. Men han försvarar sig inte genom att räkna upp sina egna meriter och prestationer. Tvärtom framhäver han det arbete som Gud har utfört, i honom och genom honom.

Paulus antyder sin egen mystika upplevelse av en djup relation med Gud , men omedelbart därpå delar han sitt lidande orsakat av en tagg som plågar honom. Han förklarar inte vad det exakt handlar om, men man förstår att det är en stor svårighet, som skulle kunna hindra honom i hans engagemang för evangelisationen. Pga detta, berättar han att han har bett Gud att befria honom från detta hinder, men svaret han får av Gud är chockerande: 

”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst.

Vi upplever hela tiden vår egen och andras fysiska, psykologiska och andliga bräcklighet, och runt omkring oss ser vi ofta en lidande och vilsen mänsklighet. Vi känner oss svaga och oförmögna att lösa dessa svårigheter, ja till och med att närma oss dem, och på sin höjd nöjer vi oss med att inte skada någon.

Paulus erfarenhet öppnar däremot en ny horisont för oss:  genom att erkänna och acceptera vår svaghet kan vi överlämna oss helt i faderns armar, han som älskar oss som vi är och vill stödja oss på vår vandring. I fortsättningen av brevet säger han mycket riktigt igen: "Ty när jag är svag, då är jag stark" .

I detta avseende skrev Chiara Lubich: "Vårt förnuft gör uppror mot ett sådant uttalande, eftersom det i detta ser en skarp motsägelse eller helt enkelt en paradox. I stället uttrycker det en av den kristna trons högsta sanningar. Jesus förklarar det för oss med sitt liv och framför allt med sin död. När fullgjorde han det uppdrag som fadern hade anförtrott honom? När återlöste han mänskligheten? När övervann han synden? När han dog på korset, tillintetgjord, efter att ha ropat: ’Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig’. Jesus var starkast just i sin svagaste stund. Jesus hade kunnat ge liv åt Guds nya folk bara genom sina predikningar eller med ytterligare några mirakler eller någon extraordinär handling. Men nej. Nej, eftersom kyrkan är Guds verk och det är i lidandet och bara i lidandet som Guds verk blomstrar. Så det är alltså i vår svaghet, i erfarenheten av vår bräcklighet som en unik möjlighet döljer sig: att uppleva kraften av Kristi död och uppståndelse”   

”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst.

Detta är evangeliets paradox: de ödmjuka är lovade att få ärva landet . Maria, i sin lovsång , upphöjer Herrens kraft, som kan komma till uttryck helt och fullt i vår personliga historia och i mänsklighetens historia, just tack vare vår litenhet och vårt fullständiga förtroende för Guds handlande.

När Chiara kommenterade denna erfarenhet av Paulus, föreslog hon: ”Det val som vi kristna måste göra är raka motsatsen till det som man vanligtvis gör. Här går vi verkligen mot strömmen. I världen är livets mål vanligtvis framgång, makt och prestige… Paulus säger tvärtom att vi ska skryta med våra svagheter. [...] Låt oss lita på Gud. Han kommer att verka i vår svaghet, i vårt intet. Och när det är han som verkar kan vi vara säkra på att han utför verk som är bestående, värdefulla och svarar mot enskildas och samhällets sanna behov.”  

 

Letizia Magri 

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.