chiara-160x122.jpg

Ord att leva
 2019 juni

 "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig"

(Apg 1:8)

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - april 2018

“Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv” (Joh 6:47)

Denna fras uttalades av Jesus under en lång dialog med folkmassan som hade bevittnat tecknet med brödundret. Folket fortsatte att följa efter honom, kanske bara för att få ytterligare någon materiell hjälp.  Med utgångspunkt från deras omedelbara behov, tar Jesus samtalet vidare steg för steg mot sitt uppdrag:  han har sänts av Fadern för att ge människorna det sanna livet, det eviga, alltså samma liv som Guds - Han som är Kärlek. 

Vandrande på Palestinas vägar, gör han sig tillgänglig för alla som han möter, han drar sig inte undan för deras frågor om mat, vatten, helande, förlåtelse; tvärtom tar han allas behov på allvar och inger hopp åt var och en. Därför kan han sedan be om att ta ett steg till, han kan inbjuda den som lyssnar till honom att ta emot det liv som erbjuds oss. Att ingå en relation med honom, förlita oss på och tro på Honom.  

I en kommentar till just denna mening ur evangeliet, skrev Chiara Lubich: “Jesus svarar härmed på människans djupaste längtan. Människan skapades för livet; hon söker det av all sin kraft. Men hennes största misstag ligger i att söka det i skapade väsen, vars begränsningar och timliga egenskaper inte förmår ge ett sant svar på människans djupaste längtan. [...] Endast Jesus kan stilla människans hunger. Endast han kan ge oss det liv som inte dör, för att Han är livet” 

“Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv”.

Den kristna tron är först och främst resultatet av ett personligt möte med Gud, med Jesus, som inget hellre önskar än att göra oss delaktiga i hans eget liv. Tron på Jesus innebär att följa hans exempel i att inte leva inkrökta i oss själva, i våra rädslor och i våra begränsade planer, utan att snarare vara lyhörda för de andras behov: konkreta behov såsom fattigdom, sjukdom och marginalisering, men framförallt behovet av att bli lyssnande på, att få vara delaktiga och att bli mottagna. På så vis kan vi med våra liv ge den kärlek - som vi fått i gåva av Gud - vidare till de andra. Och som näring för vår vandring, har han gett oss nattvardens stora gåva - beviset på den kärlek som ger sig själv för att den andre ska få leva.

“Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv”.

Hur många gånger under dagen händer det att vi förlitar oss på människor i vår omgivning: på läraren som undervisar våra barn, på taxichauffören som ska ta oss till resmålet, på läkaren som ska ge oss vård... Det går inte att leva utan tillit, och den stärks av bekantskap, vänskap och av relationer som fördjupas över tid.

Hur kan vi då leva detta Ord att leva för denna månad? Längre fram i sin kommentar inbjuder Chiara oss att återuppliva vår avgörelse för Jesus och vår helhjärtade efterföljelse av honom: “ [...] Vid det här laget känner vi ju till vägen dit: [...] att särskilt satsa på att omsätta i handling de av hans ord som livets olika omständigheter påminner oss om. Till exempel: möter vi en nästa? - "Älska din nästa som dig själv" (jfr Matt 22:39). Drabbas vi av smärta? "Om någon vill gå i mina fotspår … måste han ta sitt kors" (jfr Matt 16:24), osv. Då kommer Jesu ord att lysas upp och Jesus kommer in i oss med hela sin sanning, kraft och kärlek. Vårt liv kommer alltmer att bli ett liv där vi lever tillsammans med honom och gör allt tillsammans med honom. Och inte ens den fysiska döden som väntar oss kan skrämma oss mer, därför att tack vare Jesus så har det sanna livet redan börjat inom oss, livet som aldrig dör". 

Letizia Magri

 

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.