chiara-160x122.jpg

Ord att leva
augusti 2019

”Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara” 

(Luk. 12:34) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - augusti 2018

“Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet” (Jer 31:3)

Profeten Jeremia är sänd av Gud till Israels folk som upplever den smärtsamma erfarenheten av den babyloniska fångenskapen. De har förlorat allt det som representerade folkets identitet och dess utvaldhet: sitt land, templet, lagen... 

Profetens ord tränger dock igenom denna slöja av smärta och förlust. Det är sant: Israel har varit otroget Guds kärleks förbund och exponerat sig för förstörelse. Men då kommer budskapet med ett nytt löfte om frihet, frälsning och ett förnyat förbund som Gud i sin eviga och oåterkalleliga kärlek förbereder åt sitt folk.

 

"Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet"

Den eviga och oåterkalleliga dimensionen av Guds trofasthet är ett kännetecken på hans kärlek. Han är far till alla människor, en far som är den första att älska och som aldrig upphör att älska. Hans trofasthet berör var och en av oss och den låter oss kasta alla våra bekymmer som kan begränsa oss på honom. Det är tack vare denna eviga och tålmodiga kärlek som även vi kan växa och förbättras i vår relation till honom och andra. Vi är väl medvetna om att vår insats att älska Gud och våra medmänniskor inte är särskilt stabil, även om den är uppriktig. Men hans trohet mot oss ges oss helt gratis och förekommer oss, helt oberoende av våra “prestationer”. Med denna glädjerika visshet kan vi se längre än vår begränsade syn på saker och ting och ta upp vandringen varje dag. Även vi kan bli vittnen för denna “moderliga” ömhet. 

"Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet"

IGuds kärleksfulla sätt att se på mänskligheten låter oss också förstå den underbara plan som han har för att låta alla människor bli en familj, vilket når sin fullbordan i Jesus. Han vittnade om sin förtröstan på Guds kärlek genom sitt ord, och framför allt genom sitt liv.

 

Han öppnade vägen för oss att efterlikna fadern i kärleken till alla (Matt 5:43 ff). Han visade oss att människans kallelse är att ge ett personligt bidrag till att bygga upp relationer av acceptans och dialog med människorna runt omkring sig.

 

Hur kan vi leva “Ord att leva” för den här månaden?

 

Chiara Lubich föreslår för oss att ha en moders hjärta: “en mor tar alltid emot alla, hon hjälper alltid, hoppas alltid och skyler över allting. […] En mors kärlek är faktiskt mycket lik Kristi kärlek som aposteln Paulus talar om. Om vi har ett modershjärta, närmare bestämt om vi försöker att ha Marias hjärta, modern framför alla, så kommer vi alltid att vara beredda att älska andra människor i alla olika omständigheter och att på det sättet låta den Uppståndne leva i oss. […] Om vi har detta modershjärta kommer vi att älska alla och inte bara medlemmarna i vår egen kyrka utan även dem i andra kyrkor. Inte bara de kristna utan även muslimer, buddhister, hinduer etc.  Även människor som inte är troende, men av god vilja.  Även varje människa som bor på jorden” .

"Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet"

En ung kvinna som hade börjat försöka leva enligt evangeliet i sin familj berättar: “Jag upplevde en glädje som jag aldrig hade känt tidigare och en önskan att låta denna kärlek sprida sig även utanför hemmets fyra väggar.  Jag kommer till exempel ihåg när jag skyndade till sjukhuset för att besöka en kollegas fru som hade gjort ett självmordsförsök. Sedan en tid tillbaka kände jag till deras problem, men helt uppfylld av mina egna problem hade jag inte ägnat mig åt att hjälpa henne. Nu kände jag däremot hennes smärta som min egen, och jag gav mig ingen ro förrän den situationen var löst som låg bakom en så desperat handling. Den händelsen blev för mig början på en förändrad mentalitet. Den fick mig att förstå att om jag älskar, kan jag vara en återspegling - även i mycket litet format - av Guds egen kärlek, för var och en i min närhet.”

 

Och vad skulle hända om även vi, burna av Guds trofasta kärlek, frivilligt tar till oss detta inre förhållningssätt gentemot alla dem som vi möter under dagen?

Letizia Magri 

 

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.