chiara-160x122.jpg

Ord att leva
augusti 2019

”Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara” 

(Luk. 12:34) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva - oktober 2018

"Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen" (Gal. 5:18)

Aposteln Paulus skriver ett brev till de kristna i Galatien (en region som befinner sig i centrum av dagens Turkiet), där han själv har evangeliserat och som han har nära sitt hjärta.

 

I detta samhälle ansåg vissa det vara nödvändigt att kristna följde alla föreskrifter i Mose lag för att behaga Gud och nå frälsning.

 

Paulus å andra sidan bekräftar att vi inte längre står under lagen eftersom Jesus själv, Guds son och mänsklighetens frälsare, med sin död och uppståndelse, har gjort sig själv till Vägen för alla till Fadern. Tron på honom öppnar vårt hjärta för Guds Andes handlande, som leder oss och följer oss på livets väg.

 

Enligt Paulus är det därför inte en fråga om att "inte följa lagen", utan snarare att gå till själva lagens ursprung och mest krävande del, att låta sig ledas av anden.

 

Paulus skriver faktiskt några rader tidigare: "Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv" (Gal. 5:14).

 

I den kristna kärleken till Gud och vår nästa finner vi i själva verket Guds barns frihet och ansvar: I enlighet med Jesu exempel kallas vi till att älska alla, att älska först, att älska den andre som oss själva, även den vi upplever som våra fiende.

 

"Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen" (Gal. 5:18)

 

Kärleken som kommer från Gud driver oss att vara ansvarsfulla människor i familjen, på arbetet och i alla våra sammanhang. Vi är kallade att bygga relationer av fred, rättvisa och laglighet.

 

Kärlekens lag är den mest solida grunden för vårt samhällsliv, som Maria berättar: "Jag undervisar i en skola i en förort till Paris, i ett missgynnat område och med en mångkulturell befolkning. Jag genomför tvärvetenskapliga projekt som möjliggör teamarbete och skapar en ”familjekänsla” bland kollegorna. Detta stärker vår trovärdighet när vi föreslår för eleverna att göra likadant. Jag lärde mig att inte förvänta mig resultat direkt, även när en elev inte förändras. Det viktiga är att fortsätta att tro på dem och att följa dem, utveckla och belöna dem. Ibland tror jag att jag inte kan ändra någonting, andra gånger har jag i stället påtagliga bevis för att de relationer som byggts bär frukt, vilket hände med en av mina elever som inte deltog på ett konstruktivt sätt under en lektion. Jag förklarade för henne lugnt och vänligt men bestämt att för att leva i harmoni måste alla göra sin del. Senare skrev hon till mig: "Jag är ledsen för mitt beteende, det kommer inte att hända igen. Jag vet att du förväntar dig konkreta handlingar av oss och inte bara ord, och jag vill engagera mig i att försöka leva så. Du är en person som överför de rätta värderingarna till oss elever och även viljan att lyckas.”[1]

 

 

"Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen" (Gal. 5:18)

 

Att leva i kärlek är inte en enkel frukt av våra egna ansträngningar. Det är Anden, som har blivit oss given och som vi ständigt kan be om, som ger oss styrkan att bli mer och mer fria från själviskhetens slaveri och att leva i kärlek.

 

Chiara Lubich skriver: "Det är kärleken som rör oss, som föreslår för oss hur vi ska bemöta situationer och det som vi ställs inför. Det är kärleken som lär oss att urskilja: det här är bra, det gör jag; det här är dåligt, det gör jag inte. Det är kärleken som driver oss till att söka det bästa i den andre. Vi drivs inte utifrån, utan av det nya livets princip som anden har lagt ner i oss. Styrka, hjärta, sinne och alla våra förmågor kan "verka enligt Anden" eftersom de är förenade av kärlek och helt står till förfogande för Guds plan för oss och för samhället. Vi är fria att älska."[2]

 

                                                                                 Letizia Magri[1] "En lärare i förorterna till Paris” - vittnesbörd av Maria A. i "Vår tids stora tilldragelse", Castel Gandolfo 3 mars 2018 (se www.focolare.org).

 

[2] Lubich, Chiara. 2006. Quella voce ‘dentro’ [Rösten "inom oss"]. Citta Nuova 50 (10): 9  

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.