chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." (Joh 6:35)

Johannes berättar i sitt evangelium att Jesus efter brödundret, i det stor-slagna tal han höll i Kafarnaum bland annat sa: "Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen skall ge er." (Joh 6:27)1

Hänvisningen till mannat i öknen var uppenbar för hans åhörare, liksom förväntningarna på det "andra" mannat som skulle falla från himlen under den messianska tiden.

Strax därpå under samma tal presenterar Jesus sig själv för folket – som fortfarande inte förstår – som det sanna brödet från himlen som måste tas emot genom tro:

”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta."

Jesus ser redan sig själv som bröd. Det här är alltså det yttersta syftet med hans liv här på jorden. Att vara bröd för att ätas. Att vara bröd för att för-medla oss sitt liv, förvandla oss till sig. Så långt är den andliga innebörden av detta ord, med sina hänvisningar till Gamla Testamentet, tydlig. Men längre fram blir hans tal svårbegripligt, när han säger om sig själv: "Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva"2 och "om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet"3.

Det är eukaristins förebådande som många lärjungar finner stötande och gör att de tar avstånd. Ändå är det den största gåvan som Jesus vill ge åt mänskligheten: sin närvaro i eukaristins sakrament, som mättar själ och kropp och ger glädjens fullhet genom en intim förening med Jesus.

När vi får näring från detta bröd finns det ingen mer anledning att känna någon annan hunger.

All vår längtan efter kärlek och sanning mättas av Kärleken själv, Sanningen själv.

Chiara Lubich 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.