chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva, maj 2014 

Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.” (2 Kor 5:20)

Denna uppmaning från Paulus till korintierna följer omedelbart efter förkunnelsen om det som är kärnan i hela evangeliet: att Gud genom Kristus har försonat hela världen med sig. I Sonens död på korset gav Gud oss det yttersta beviset på sin kärlek. Genom Kristi kors har han försonat oss med sig.
Denna grundläggande sanning i vår tro är i högsta grad aktuell även idag.
Den uppenbarelse som hela mänskligheten väntar på är att Gud med sin kärlek är oss alla nära och att han älskar var och en oändligt mycket. Vår värld behöver detta budskap, men vi kan vara budbärare endast om vi först själva tagit det till oss så till den grad att vi känner oss omgivna av denna kärlek, även då allt tycks tala om motsatsen.

”Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.”

Denna tro på Guds kärlek får vi dock inte behålla för oss själva. Paulus förklarar: Gud har anförtrott oss uppgiften att föra budskapet om försoningen vidare (2 Kor 5:18). Gud ger varje kristen det stora ansvaret att vittna om hans kärlek till människorna. Men hur?
Hela vårt sätt att vara måste ge trovärdighet åt den sanning vi förkunnar. Jesus säger klart och tydligt att om någon har något emot oss, så måste vi försonas innan vi bär fram vår gåva till altaret.
Och detta gäller först och främst inom våra gemenskaper, familjer, grupper, sammanslutningar och kyrkor. Vi är kallade att riva alla murar som hindrar samförstånd mellan människor och folk. Därigenom bidrar vi till att bryta ner de hinder som blockerar kyrkornas fulla enhet.

”Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.”

”På Kristi vägnar” betyder ”i hans ställe”. Om vi är i hans ställe, lever med honom och såsom han, låt oss då älska varandra så som han har älskat oss, utan blockeringar eller fördomar, öppna för att ta emot och uppskatta allt det som är positivt hos vår nästa och beredda att ge livet för varandra. Detta är Jesu främsta bud, de kristnas kännetecken, och det gäller lika mycket idag som på de första lärjungarnas tid.
Att leva detta ord innebär att medverka till försoning.
Då blir alla våra gester, varje ord och varje hållning, om den är genomsyrad av kärlek, som om de kom från Jesus själv. Vi blir då, liksom han, bärare av glädje och hopp, av samförstånd och fred, dvs av den värld som är försonad med Gud (jfr 2 Kor 5:19), som hela skapelsen väntar på.

Chiara Lubich

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.