chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva mars 2014

”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.” (Joh 15:10)

Dessa ord är hämtade ur Johannesevangeliet, från det innehållsrika tal som Jesus riktade till sina apostlar efter den sista måltiden (Joh 13:31-17:26). Orden visar på att om vi håller fast vid hans bud så förblir vi i kärleken. De påminner om en vers ett stycke tidigare, där Jesus säger till lärjungarna: ”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud” (Joh 14:15). Det blir tydligt att kärleken till Jesus måste vara drivkraften för vår strävan att hålla hans bud.

Kärleken till Jesus och viljan att hålla hans bud hänger alltså samman. Kärleken till Jesus driver oss att alltmer troget leva enligt hans ord, och av det följer i sin tur att vi ständigt växer till i kärleken till honom.

”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.”

Det gäller att förbli i Jesu kärlek. Men vad menar han egentligen med detta uttryck?

Att hålla hans bud är utan tvivel kännetecknet och beviset på att vi är hans sanna vänner; det är vad som gör att Jesus besvarar vår kärlek och försäkrar oss om sin vänskap. Samtidigt tycks det innebära att lydnaden mot Jesu bud bygger upp den kärlek inom oss själva, som är just hans kärlek. Den förmedlar till oss det sätt att älska som vi ser hos Jesus under hela hans jordeliv, en kärlek som gjorde honom till ett med Fadern och på samma gång drev honom att identifiera sig och förenas med alla sina bröder, särskilt de minsta, de svagaste de mest åsidosatta.

Jesu kärlek var sådan att den helade alla kroppens och själens sår, den gav frid och glädje till varje hjärta, den övervann all splittring och återuppbyggde syskonskap och enhet människor emellan.

Om vi försöker förverkliga Jesu ord, kommer han att leva i oss och forma oss till redskap för sin kärlek.

”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.”

Hur kan vi leva detta månadens ord? Genom att komma ihåg och med beslutsamhet inrikta oss på det mål ordet visar oss: ett kristet liv som inte nöjer sig med att göra det minsta möjliga för att hålla buden, på ett formellt och ytligt sätt, utan ett liv fyllt av generositet. Så gjorde helgonen som var levande Gud ord.

Låt oss denna månad ta ett av Jesu ord, ett av hans bud, och försöka omsätta det i liv.

Låt oss på ett genomgripande sätt leva Jesu nya bud: ”Älska varandra så som jag har älskat er”, ord som är hjärtat i och sammanfattningen av alla Jesu ord.

Chiara Lubich (1994)

'

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.