chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva februari 2014

”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud." (Matt 5:8)

Jesus inleder sin undervisning med bergspredikan. På en höjd vid Tiberiassjön, nära Kafarnaum, satte sig Jesus ner, som läromästare brukade göra, och förklarade för folket som hade samlats vilka människor som kan prisas saliga. Ordet ”salig” används på flera ställen redan i Gamla testamentet om dem som på olika sätt har uppfyllt Herrens ord.

Jesu saligprisningar var till viss del ett eko av det som lärjungarna redan kände till. Men för första gången hörde de att de renhjärtade inte bara var värdiga att gå upp på Herrens berg, som psalmisten skriver, utan att de till och med skulle få se Gud. Vilken renhet kunde förtjäna så mycket? Jesus skulle komma att förklara det många gånger i sin undervisning. Vi kan för¬söka följa honom för att på så sätt ösa ur själva källan till renhet.

”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud."

För det första säger Jesus att det finns ett överlägset sätt för rening: "Ni är redan nu rena genom ordet som jag har förkunnat för er." (Joh 15:3). Hans ord renar människans inre mer än andliga övningar kan göra. Jesu ord är inte som mänskliga ord, för Kristus är närvarande i sitt ord, så som han, om än på annat sätt, är närvarande i nattvarden. Genom sitt ord kommer Kristus in i oss, och om vi låter honom handla, gör han oss fria från synd och vi blir därmed renhjärtade.

Renhet är alltid en frukt av att leva ordet, alla Jesu ord, som befriar oss från allt som oundvikligen binder oss när vårt hjärta inte är i Gud och i hans undervisning. Det kan vara bundenhet till saker, till människor eller till oss själva. När vårt hjärta är inriktat endast på Gud känner vi oss fria.

För att lyckas med detta kan det vara en hjälp att under dagen upprepa Psaltarens ord: "Jag säger till Herren: Min härskare, mitt högsta goda är du." (Ps 16:2). Dessa ord kan vi säga ofta, särskilt när vi möter bilder, känslor och begär som kan grumla vår insikt om vad som är gott och ta vår frihet ifrån oss.

Om vi frestas att se på viss reklam eller vissa tv-program kan vi istället säga: "Jag säger till Herren: Min härskare, mitt högsta goda är du." Då blir det vårt första steg för att gå ut ur oss själva och på nytt välja kärleken till Gud och vinna renhet.

När vi märker att en person eller något vi gör kommer mellan oss och Gud och hindrar vår gemenskap med honom, kan vi upprepa: "Jag säger till Herren: Min härskare, mitt högsta goda är du." Det kommer att hjälpa oss att rena våra avsikter och återvinna vår inre frihet.

”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud."

Det levda ordet gör oss fria och rena därför att det är kärlek. Det är kärleken som renar våra avsikter och helar vårt inre, med den eld som kommer från Gud, liksom det enligt Bibeln är från ”hjärtat” som intellektet och viljan kommer.

Men det finns en speciell kärlek som Jesus befaller oss att omsätta i handling och som gör det möjligt för oss att leva denna saligprisning. Det är den ömsesidiga kärleken, som är beredd att ge livet för andra i Jesu efter¬följd. Den skapar ett flöde och ett utbyte, en atmosfär som kännetecknas av klarhet och renhet på grund av Guds närvaro. Han ensam kan göra oss renhjärtade. Det är genom att leva den ömsesidiga kärleken som ordet kan leda till rening och helgelse.

Den som är ensam klarar inte i längden att stå emot det som världen lockar till. Den ömsesidiga kärleken däremot skapar en omgivning som kan skydda vår renhet och hela vårt kristna liv.

”Saliga de renhjärtade, de skall se Gud."

Den frukt som renheten ger och som ständigt behöver vinnas på nytt är alltså att vi ”ser” Gud, att vi kan förstå hans handlande i vårt eget liv och i historien, och höra hans röst i vårt hjärta. Vi kan uppleva hans närvaro i de fattiga, i nattvarden, i hans ord, i gemenskapen, i Kyrkan.

Det är en försmak av Guds närvaro som börjar redan här i livet där ”vi nu lever i tro, utan att se" (2 Kor 5:7), tills vi för evigt får ”se ansikte mot ansikte" (1 Kor 13:12).

Chiara Lubich (1990)

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.