chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva januari 2014

I stora delar av världen firas 18-25 januari Böneveckan för kristen enhet. I år har man valt som tema: “Är då Kristus delad?” (1 Kor 1:13)
Chiara Lubich brukade varje år kommentera den aktuella bibelversen. För att fortsätta att erbjuda hennes bidrag som fördjupning av Böneveckans tema, föreslår vi här en text hon skrev januari 2005 som kommentar till 1 Kor 3:11.

___________________________________________________________

 

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns,
och den är Jesus Kristus (1 Kor 3:11)

År 50 kom Paulus till den grekiska storstaden Korinth, känd för sin viktiga handelshamn, en stad där en mångfald av tänkesätt möttes. I arton månader förkunnade Paulus evangeliet där och lade grunden till en blomstrande kristen församling. Efter honom kom andra och fortsatte evangelisationen.
Men de nykristna riskerade att fästa sig vid dem som förmedlade Kristi budskap istället för vid Kristus själv. Så uppstod olika fraktioner. "Jag hör till Paulus", sade några. Andra hänvisade i sin tur till sina favoriter: "Jag hör till Apollos", eller "Jag hör till Petrus".

Inför de splittringar som skakade församlingen underströk Paulus med kraft att många kunde bygga upp kyrkan, som han jämförde med en byggnad eller ett tempel, men grunden var en enda, den levande hörnstenen Jesus Kristus.

Denna månad när vi firar Böneveckan för kristen enhet påminner kyrkorna och samfunden tillsammans om att Kristus är deras enda grund. Endast genom att hålla fast vid honom och leva hans evangelium kan de finna en fullständig och synlig enhet sinsemellan.

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns,
och den är Jesus Kristus.

Att bygga vårt liv på Kristus betyder att vara ett med honom, tänka som han, vilja det han vill, leva som han. Men hur kan vi ha vår grund och våra rötter i honom? Hur kan vi bli ett med honom? Genom att omsätta evangeliet i handling.

Jesus är Ordet, Guds ord som blivit kött. Om han är Ordet som har antagit mänsklig natur, blir vi sanna kristna när vi som människor formar vårt liv utifrån Guds ord.

Om vi lever hans ord, eller rättare sagt om hans ord lever oss, så att vi blir "levande ord", är vi ett med honom. Då är vi förenade med honom, då lever inte längre "jag" eller ”vi”, utan Ordet lever i oss alla.
Vi kan tänka oss att vi, genom att leva så, bidrar till att förverkliga enheten mellan alla kristna.
Liksom kroppen behöver andas för att leva, så får också själen liv genom att leva Guds ord.

En av de första följderna blir att Jesus föds i oss och mitt ibland oss. Det förändrar vår mentalitet. I allas hjärtan, vare sig vi är européer, asiater, australier, amerikaner eller afrikaner, föder ordet samma känslor som Kristus hade inför olika situationer, enskilda människor och samhället.

Ja, det levda Ordet gör oss fria från mänskliga begränsningar och ger oss glädje, frid, enkelhet, livets fullhet och ljus. Det får oss att hålla oss till Kristus och på så sätt blir vi steg för steg alltmer som han.

Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.

Det finns ett Ord som sammanfattar alla andra: kärleken, att älska Gud och sin nästa. I detta ord sammanfattar Jesus "hela lagen och profeterna" (Matt 22:40).
Faktum är att varje ord i Skriften, även om det uttrycks i mänskliga ordalag och på olika sätt, är Guds ord. Och eftersom Gud är kärlek, är vart och ett av hans ord kärlek.

Hur ska vi då leva denna månad? Hur kan vi hålla fast vid Kristus som Kyrkans enda grund? Genom att älska så som han har lärt oss.
"Älska och gör vad du vill" sade den helige Augustinus, och därmed sammanfattade han evangeliets livsnorm. Ty om du älskar tar du inte fel, utan du fullgör Guds vilja helt.

 

Chiara Lubich (2005)     

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.