chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva Maj 2015

“Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus" (Ef 2:4-5).

Den förlorade sonens återkomst – Rembrandt ger på ett sublimt sätt uttryck för faderns barmhärtighet.När Herren Gud visade sig för Mose på berget Sinai, förkunnade han sin identitet med dessa ord: «Herren, Herren, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet» (2Mos 34:6). För att beskriva denna barmhärtiga kärleks natur, använder den hebreiska bibeln ett ord (ra?amîm) som syftar på livmodern, platsen där livet tar sin början. Genom att ge sig till känna som “barmhärtig” visar Gud sin omsorg om alla, likt mammans om sitt barn: hon älskar det, är nära det, skyddar och vårdar det. Bibeln använder ytterligare ett begrepp (?esed) för att uttrycka andra egenskaper av barmhärtighetskärleken: trofasthet, välvilja, godhet, solidaritet.

I sin lovsång sjunger också Maria om den Allsmäktiges barmhärtighet, som sträcker sig från generation till generation (jfr. Luk 1:50).

Jesus har själv berättat för oss om Guds kärlek och uppenbarat honom som en “Fader” som är nära och uppmärksam på alla våra behov, redo att förlåta och att skänka oss allt det som vi behöver: «ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga» (Matt 5:45). Hans kärlek är verkligen “rik” och “stor”, såsom den beskrivs i brevet till de kristna i Efesos, från vilket detta ord att leva är taget:

“Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus"

Det är nästan ett glädjerop som Paulus brister ut i efter att ha begrundat Guds extraordinära handlande gentemot oss: vi var döda och han har gjort oss levande igen genom att ge oss ett nytt liv.

Meningen börjar med ett “men”, som visar på en kontrast till det som Paulus tidigare konstaterat: mänsklighetens tragiska tillstånd, krossad av, i öppet uppror mot Gud. I denna situation hade hon förtjänat hans vredesutbrott (jfr. Ef 2:1-3). Tvärtom, istället för att straffa - härav Paulus stora förvåning - ger Gud henne livet åter: han låter sig inte styras av vrede, utan av barmhärtighet och kärlek.

Det första Mehmed Ali Agca gjorde efter att ha avtjänat sitt livstidsstraff var att lägga blommor på påvens grav.Jesus hade redan låtit påskina detta Guds handlande då han berättade liknelsen om de två sönernas fader, som välkomnar den yngste med en öppen famn. Han som hade sjunkit djupt ned i en omänsklig livsstil. Detsamma i liknelsen om den gode herden som ger sig ut för att leta rätt på det bortsprungna fåret och sen tar hem det på sina axlar; eller den om den barmhärtige samariern som lägger om såren på mannen som fallit i rövarnas våld (jfr. Luk 15:3-7, 11-32 och 10:30-37).

Gud, den barmhärtige Fadern som symboliseras i liknelserna, har inte bara förlåtit oss, utan han har skänkt oss sin sons Jesu liv, han har gett oss det gudomliga livets fullhet.

Härav tacksamhetshymnen:

“Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus"

Detta ord att leva borde väcka samma glädje och tacksamhet inom oss som hos Paulus och den första kristna gemenskapen. Även mot var och en av oss är Gud "rik på barmhärtighet" och "stor i kärlek", redo att förlåta och åter ge oss förtroende. Det finns ingen omständighet av synd, smärta, ensamhet, där han inte gör sig närvarande, inte infinner sig vid vår sida för att följa med oss på vår vandring, inte ger oss sitt förtroende, möjligheten att resa oss upp igen med kraften att alltid börja om på nytt.

Under sin första Angelusbön , den 17 mars för två år sedan, började påven Franciskus att tala om Guds barmhärtighet, ett tema som han hållit fast vid sedan dess. Vid det tillfället sa han: «Guds ansikte är den barmhärtige faderns, som alltid är tålmodig… förstående, väntar på oss, aldrig tröttnar på att förlåta oss...». Han avslutade denna första korta hälsning med att påminna om att: «Han är den kärleksfulle Fadern som alltid förlåter, vars barmhärtiga hjärta är till för var och en av oss. Och även vi får lära oss att vara barmhärtiga mot alla».

Just denna sista hänvisning är ett tips på hur vi konkret kan leva månadens ord.

Om Gud är rik på barmhärtighet och stor i kärlek gentemot oss, är också vi kallade att vara barmhärtiga gentemot de andra. Om han älskar onda människor, som är fientliga mot honom, borde också vi lära oss att älska alla dem som inte är "älskvärda", till och med fienderna. Sa inte Jesus till oss: «Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet»? (Matt 5:7); har han inte uppmanat oss att vara «barmhärtiga, såsom er fader är barmhärtig»? (Luk 6:36). Även Paulus uppmanade sina - av Gud utvalda och älskade - församlingar att klä sig «i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod» (Kol 3:12).

Om vi har trott på Guds kärlek, kommer också vi, i vår tur att kunna älska med denna kärlek som gör sig närvarande i alla situationer av smärta och nöd, som ursäktar allt och som skyddar och kan visa omsorg.

Genom att leva på det här sättet kan vi vittna om Guds kärlek och leda alla som vi möter fram till upptäckten att även mot dem är Gud rik på barmhärtighet och stor i kärlek.

Fabio Ciardi

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.