chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Arkiv Ord att leva

Ord att leva – januari 2016

Kallade att förkunna Herrens storverk (jfr 1 Pet 2:9).

När Herren verkar, utför han underbara gärningar. Knappt hade han skapat universum förrän han såg att det var ”mycket gott”, och han tyckte att mannen och kvinnan var mycket vackra (jfr 1 Mos 1:31). Men hans sista verk, det största av dem alla, är det som fullbordades av Jesus: genom hans död och uppståndelse skapade han en ny värld och ett nytt folk. Ett folk till vilket Jesus har gett det himmelska livet, ett sant broderskap, i det ömsesidiga bemötandet, i delandet, i gåvan av sig själv. Petrus brev gör de första kristna uppmärksamma på att Guds kärlek har gjort dem till “ett utvalt släkte, ett kungligt prästadöme, ett heligt land och Guds folk” (läs gärna hela verserna 9-10 ).

Om även vi – liksom de första kristna – verkligen skulle bli medvetna om vad vi är och om hur mycket Guds barmhärtighet har verkat i oss, bland oss och omkring oss, skulle vi bli förbluffade, vi skulle inte klara att behålla glädjen för oss själva och vi skulle känna ett behov av att dela den med de andra, att "förkunna hans storverk”.

Men det är svårt, ja nästan omöjligt, att vittna på ett trovärdigt sätt om skönheten i detta nya sätt att vara, som Jesus har gett sitt liv för, när vi är isolerade från varandra. Det är därför naturligt att Petrus inbjudan vänder sig till hela folket. Vi kan inte vara lättretade och partiska eller bara likgiltiga inför varandra, och därefter säga: “Herren har skapat ett nytt folk, han har befriat oss från egoismen, från hat och agg, han har gett oss den ömsesidiga kärleken som lag vilken gör oss till ett gemensamt hjärta och en gemensam själ…”. Inom vårt kristna folk finns visst skillnader i sättet att tänka, i traditioner och kultur, men dessa skillnader bör tas emot med respekt och erkännade av det vackra i den stora mångfalden, medvetna om att enhet inte innebär likformighet.

Det är vägen som vi kommer att vandra under böneveckan för de kristnas enhet – som i den norra hemisfären firas från 18 till 25 januari – och under hela året. Ord att leva inbjuder oss som tillhör olika Kyrkor att försöka lära känna varandra bättre, att berätta för varandra om Herrens storverk. Då kommer vi att kunna "förkunna" dessa storverk på ett trovärdigt sätt, och vittna om att vi är förenade just i olikheterna och att vi stödjer varandra på ett konkret sätt.

Chiara Lubich har med kraft uppmuntrat denna väg: “Kärleken är den starkaste

kraften i världen: den sätter igång den fredliga kristna revolutionen runt omkring den som lever den, så att även dagens kristna kan upprepa det som de första kristna sa för flera sekler sedan: "Vi föddes igår och redan är vi utspridda i hela världen" (1). (...) Kärleken! Vad mycket kärlek det behövs i världen! Och i oss kristna! Alla vi tillsammans från de olika Kyrkorna är fler än en miljard. Vi är alltså många och borde vara väl synliga. Men, vi är så uppdelade att många inte ser oss och inte heller ser de Jesus genom oss. Han har sagt att världen skulle känna igen er som hans och, genom oss, skulle känna igen honom, tack vare vår ömsesidiga kärlek och enhet: ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” (Joh. 13:35). (...) Vår tid begär alltså av var och en av oss: kärlek, enhet, gemenskap, solidaritet. Och den kallar också Kyrkorna att återskapa den enhet som är bruten sedan sekler tillbaka". (2)

Fabio Ciardi

1. Tertulliano: Apologeticum 37:7
2. Ur: Chiara Lubich: "Il dialogo è la vita", Rom 2007, sid 42-43.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.