chiara-160x122.jpg

Ord att leva
Novembre 2017

“Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare."
(Mat 23:11)

Läs mer...


Enad Värld

Nya familjer

Nya familjer är Focolarerörelsens gren för familjer, som önskar bidra till att förnya och fördjupa familjelivet med Evangeliet och Focolares spiritualitet som inspirationskällor.


Femhundra deltagare samlades 1-6 november i år till Nya familjers kongress i Castel Gandolfo utanför Rom. En deltagare från Sverige berättar: ”Det var en fantastisk inspiration, både att få återupptäcka den radikala kallelse som varje familj har i Guds plan, och att få ta del av många familjers erfarenheter från hela världen.”

I år firade man rörelsen Nya familjers 40-årsjubileum. Man hade även glädjen att få en privat audiens med påven Benedikt XVI. ”Ert arbete är en sann insats för en stilla men djupgående evangelisation” sa påven bland annat i sitt tal, där han hänvisade till den motvind familjerna idag utsätts för i samhället.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.