chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Böcker på övriga språk

Följande böcker kan beställas via Focolare:

Danska:

At alle må vaere ét
Chiara Lubich

 

En kortfattad översikt över Focolares spiritualitet

 

35 kr 

Mönstre af lys
Chiara Lubich

 

Meditationer och konstnärliga foton. En presentbok.

 

 

 80 kr

Tyska:

Der Schrei der Gottverlassenheit
Chiara Lubich

 

En bok om Focolares två kärnpunkter: Enheten och den övergivne Jesus.

 

130 kr 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.