chiara-160x122.jpg

Ord att leva
september 2018

“Ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv”

(Jak 1:21)

Läs mer...

 

Enad Värld 2016 

 

 

 

1 Våren

2 Sommar

 

3 Höst

 

4 Vinter

 

Enad Värld 2017 

 

 

1 Våren

2 Sommar

 

3 Höst

 

 

 

4 Vinter

 

Enad Värld 2018

 

 

1 Våren

 

2 Sommar

 

 

3 Hösten

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.