chiara-160x122.jpg

Ord att leva
juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" 
(Matt. 10:8) 

Läs mer...

Ord att leva - juli 2019

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva" (Matt. 10:8) 

I Matteus evangelium riktar Jesus denna mäktiga inbjudan till sina anhängare, sina "sändebud". Han hade personligen kommit till en förlorad och lidande mänsklighet och hade medkänsla med den. Av denna anledning ville han genom apostlarna utvidga sitt frälsningsverk, sitt helande och sin befrielse. De samlades runt Jesus, lyssnade på hans ord och fick ett uppdrag, ett syfte för sina liv; därför sändes de ut: för att vittna om Guds kärlek till varje människa.

 

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

 

Men vad hade de fått som gåva som de behövde ge tillbaka? Apostlarna hade upplevt Guds barmhärtighet genom Jesu ord, handlingar, val och hela hans liv. Trots deras svagheter och begränsningar fick de ta emot den nya lagen av kärlek och ömsesidig acceptans. Framför allt fick de den gåva, som Gud vill ge till alla människor: sig själv. Han ville göra sällskap med dem på livets vägar och ge sitt ljus, för att hjälpa dem i deras val. Det är ovärderliga gåvor som överträffar all vår förmåga att ge tillbaka, de är just ”gratis”. Gåvorna gavs till apostlarna och till alla kristna, så att de sin tur kan bli kanaler för dessa gåvor till alla som de möter dag för dag.

 

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

 

Så här skrev Chiara Lubich i oktober 2006: "Genom hela evangeliet uppmanar Jesus oss att ge: ge till de fattiga, till den som ber dig, till den som vill ha ett lån, mat till den som är hungrig, manteln till den som ber om skjortan; ge utan att begära något tillbaka... Han själv var först att ge: hälsa till de sjuka, förlåtelse till syndarna, liv till oss alla. Mot den egoistiska instinkten att hamstra föreslår han generositet, mot fokuseringen på de egna behoven – uppmärksamheten på den andre, mot ägandets kultur – givandets […]. Ord att leva för denna månad kan hjälpa oss att återupptäcka värdet av alla våra handlingar – det kan handla om allt från hushållsarbete, fabriksjobb och jordbruk till kontorsadministration, läxor och vårt ansvar inom det civila, politiska och andliga området. Allt kan omvandlas till ett uppmärksamt och omtänksamt tjänande. Kärleken kommer att ge oss nya ögon för att ana vad andra behöver och komma dem till mötes med kreativitet och generositet. Vad blir resultatet? Gåvorna kommer att cirkulera, eftersom kärlek föder kärlek. Glädjen kommer att förökas, för ’det är saligare att ge än att få’ (Apg 20:35)"[1]

 

Precis som Vergence, en flicka från Kongo, berättar: "När jag gick till skolan, var jag verkligen hungrig. På vägen träffade jag min farbror, som gav mig pengar för att köpa en smörgås, men lite längre fram såg jag en väldigt fattig man. Jag tänkte omedelbart ge honom dessa pengar. Min väninna, som var med mig, sa till mig att inte göra det, utan tänka på mig själv i stället. Men jag sa till mig själv: jag kommer att hitta något att äta i morgon, men kommer han? Så jag gav honom pengarna för min smörgås och jag kände en stor glädje i hjärtat."

 

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

 

Jesus och evangeliets logik är alltid att vi får för att dela med oss, aldrig att vi samlar på hög för oss själva. Det är också en inbjudan till oss alla att känna igen det som vi har fått: krafter, talanger, förmågor, materiella ting och att låta dem vara till tjänst för andra.

Enligt ekonomen Luigino Bruni är ”att ge eller göra något utan ersättning en attityd och en dimension som kan ingå i allt vi gör - i familjen, i samhället och i näringslivet.

Det går långt utöver tanken på att det inte kostar något. Tvärtom! Denna djupare dimension av att ge eller göra något gratis betyder inte att det inte har någon kostnad, utan snarare att det har en obegränsad kostnad. Det kallar ett gensvar, vårt fria och generösa svar i att ge eller göra saker för andra. Allt detta skapar lycka och välmående i samhället.”[2]

 

Det fria givandet övergår marknadens logik, liksom även konsumtionens och individualismens logik, och öppnar oss för sociala interaktioner, för en känsla av att vara familj och för en givandets kultur. Erfarenheten bekräftar att osjälvisk kärlek är en verklig provokation, med positiva och oväntade konsekvenser, som sprider sig som en löpeld även i samhället.

 

Detta var vad som hände på Filippinerna, tack vare ett projekt som började 1983. Vid den tiden var den politiska och sociala situationen mycket svår i landet och många var engagerade i att söka efter goda lösningar. En grupp unga människor beslutade sig för att ge sitt bidrag på ett annorlunda sätt. De öppnade sina skåp och tog ut det de inte längre behövde. De sålde allt på en loppmarknad, och med de medel som de fick in öppnade de ett socialt center som de kallade Bukas Palad, som på filippinska betyder ”med öppna händer”. Meningen från evangeliet som hade inspirerat dem var: ”Ge som gåva vad ni har fått som gåva” (Matt 10:8), och det blev från början projektets motto. Några läkare anslöt sig till projektet och erbjöd sina professionella tjänster, utan att begära någon ersättning, och många andra öppnade sina hjärtan, sina händer och sina hem.

 

På så sätt uppstod och utvecklades ett vida spritt socialt engagemang för att hjälpa de allra fattigaste. Än idag erbjuds tjänster i olika städer på Filippinerna. Det viktigaste målet som har uppnåtts under dessa år har dock varit att förmå dem som tar emot hjälp att själva lyfta sig ur fattigdomens slaveri. De återupptäcker sin värdighet som personer och kan skapa relationer av uppskattning och solidaritet. Med deras exempel och engagemang hjälper de många andra att lyfta sig ur fattigdomen och att ta ansvar för ett nytt sätt att leva, för sin egen del, för sina familjer, för grannskapet, för sina samhällen och för världen.[3]

 

Letizia Magri, Focolarerörelsen[1] Lubich, Chiara. 2006. Ord att leva för oktober

[2] Bruni, Luigino. "Reciprocity and Gratuitousness in the Market: A Challenge for the Economic Theory.”

TRAVEL AND HOUSING INFORMATION: 114. (Går att ladda ned via följande länk:

https://www.stthomas.edu/media/catholicstudies/center/ryan/conferences/2011-vatican/

BruniPCJPPaper.pdf)

 

[3] http://bukaspaladfoundation.org/

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.