chiara-160x122.jpg

Ord att leva
augusti 2019

”Ty, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara” 

(Luk. 12:34) 

Läs mer...

Hur skulle Jesus handla om han var på min plats?

“När jag lärde känna Focolare var det någon som använde uttrycket: ”Hur skulle Jesus handla om han var på min plats?”. Jag tyckte mycket om det och det har hjälpt mig många gånger att förstå hur jag skulle handla. Ofta bad jag Jesus ta min plats så att människorna jag mötte, inte mötte mig utan Jesu kärlek. 

Jag försökte handla så i november när jag var tvungen att organisera hemtjänst åt mina föräldrar. Min mamma (85 år), som hade gjort allt i hemmet, fick en allvarlig infektion och vi visste inte om hon skulle överleva. Men sakta, sakta återhämtade hon sig och kunde komma hem från sjukhuset. Men de första månaderna kunde hon inte göra någonting, utan låg mest i sängen. Efter att jag hade varit hos dem i två veckor skulle hemtjänsten ta över. För föräldrarna var det mycket svårt att främmande personer skulle kom in i deras hem och sköta allt. De var väldigt skeptiska. För mig var det en jobbig situation för jag förstod att min uppgift skulle bli att hjälpa dem att acceptera detta nya och vara som en bro mellan dem och hemtjänstfirman. Samtidigt förstod jag att mitt kors var betydligt lättare än föräldrarnas. Jag försökte ”ge” mitt kors till Jesus, för att kunna ta på mig deras kors. Chiaras tanke att man i varje smärta kan möta Jesus och uppleva att han alltid var med mig och mina föräldrar, hjälpte mig oerhört mycket den perioden. Efter en inkörningsperiod fungerade allt relativt bra. När min mamma började känna sig bättre började hon se och bry sig om kvinnorna från hemtjänsten. En morgon, till exempel, såg mamma att en av dem var ledsen, mamma frågade hur hon mådde. Och hon kunde berätta om sina personliga problem och sa att hon kände sig bättre efter att hon fått dela dem med någon. Ett annat exempel är att mamma, som har gröna fingrar, delar med sig av sina sticklingar. Alla uppskattar en fin liten planta. Förra veckan var det en av kvinnorna som hade med sig äpplen från trädgården, till föräldrarnas stora glädje. Även här verkar det som om det universella syskonskapet håller på att växa fram."                                Katarina, Stockholm.

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.