chiara-160x122.jpg

Ord att leva
 2019 juni

 "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig"

(Apg 1:8)

Läs mer...

Focolarebyar från hela världen planerar för framtiden

Den 5-12 februari 2017 träffades ett hundratals representanter från 25 focolarebyar i världen.

 

Focolarebyar vill vara modellbyar, förespråkare för ett samhälle som delar.

Ömsesidig kärlek mellan invånarna är Focularebyarnas första regel. Det gäller såväl i det dagliga arbetet som i övriga aktiviteter. Med ett besök till ett av dem kommer du att upptäcka ett samhälle botad från krig, rivalitet, laglöshet och hat. De visar en förenad värld i det lilla. Byarna är som städer på berget (enligt Matt 5:14), framtidens byar, ideala städer… Det är bara det att de finns i verkligheten, här bedrivs näringsverksamhet, utövas konst, och ges utbildning – allt som i en vanlig by.

Är det en utopi? Nej, svarar dig de hundratals människor som deltog i det första internationella mötet för sådana byar. Mötet ägde rum 7–12 februari 2017 i Castelgandolfo. Vid mötet behandlades frågor om organisation och styrmodeller. Utgångspunkt för diskussionen utgjorde bland annat erfarenheterna från Mariënkroon i Nederländerna där focolare-ungdomar på innovativt sätt ingår i förvaltningen. Andra frågor som diskuterades var ekonomi och hållbarhet liksom relationen mellan Focolarebyn och samhället i övrigt.
Även om medlemmarna har den ömsesidiga kärleken gemensamt, så har alla sin historia och personlighet, formad av den kultur och den sociala kontext de har växt upp i.

  

Läs mer...

En ekonomi som bidrar till att utrota fattigdomen

1100 personer från 49 länder som är engagerade i gemenskapsekonomin har träffat påve Franciskus lördagen den 4 februari 2017.

 

Åtta personer äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning, enligt Rapport 2017 från Oxfam. En skenande ojämlikhet dömer hundratals miljoner människor till ett liv i fattigdom och belyser det orättvisa i det nuvarande ekonomiska systemet.

Mitt i denna komplexa situation kan gemenskapsekonomin tolkas som ett profetiskt tecken. Det började i maj 1991 i Brasilien som reaktion på den skandalösa situationen i kåkstäderna, favelas, kring staden São Paulo. Chiara Lubich inbjöd en grupp entreprenörer att starta upp vinstdrivande företag, där vinsten ”delas” mellan att hjälpa de fattiga, skapa arbete och främja en givandets kultur till skillnad från ägandets kultur.

Läs mer här:

Vidare i gemenskap

Uttrycket ”Från konflikt till gemenskap” har varit på allas läppar den senaste tiden. Du har troligen inte missat att det Lutherska världsförbundet och Katolska kyrkan den 31 oktober i år har satt sigill på gemenskapen, genom att underteckna de fem imperativen för ekumeniken i Lunds domkyrka.

Och efter mötet i Lund drev glädjen oss vidare. Så blev studiedagen lördagen den 12 november i det manliga focolaret det andra tillfället till fördjupning av dokumentet Från konflikt till gemenskap. Vi tog vår utgångspunkt i gudstjänsten i Lund, fördjupade dokumentet genom dialog, för att avsluta med att högtidligen sätta våra underskrifter under de fem imperativen för ekumenik. Vid ord-att-leva-träffen i Visby samma dag gjorde man detsamma.

5 uppmaningar för dagen

Kanske är imperativ ett ord vi sällan använder. Läs det då istället som budord, uppmaning för dagen eller gott råd. Läs gärna de 5 budorden ned, begrunda dem för att omvandla dem till liv. Någon som var med på mötet den 12 november nämnde för mig att det varje dag varit möjligt att tillämpa dem. Och med mina kollegor som inte är kristna vill jag tala om det kristna synsättet, inte peka på det specifikt katolska eller svenskkyrkliga. Välkommen, du med, på vägen vidare mot större gemenskap. Säg till om du funderar över något eller om vi kan ge stöd för ett initiativ i ditt sammanhang. Vi hjälper gärna till.

Patrick van Bladel

De fem ekumeniska imperativen

  • Första imperativet: Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.
  • Andra imperativet: Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.
  • Tredje imperativet: Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och att oupphörligt sträva mot detta mål.
  • Fjärde imperativet: Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
  • Femte imperativet: Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.

Ur: Från konflikt till gemenskap, svensk översättning 2016 Artos

Från den gemensamma deklarationen 1999
till Lund 2016 och vidare 

Var det någon som sa att ekumeniken är död? I de här dagarna hinner man knappt hålla koll på allt som händer.
Låt oss följa Marias exempel, hon som efter ängeln Gabriels besök "tog allt i sitt hjärta", men även reste på en gång till berglandet för att hjälpa Elisabeth. Även vi ska sätta igång, tillämpa i vårt eget liv det vi fått höra om.

Något sådant gjorde också deltagarna på det ekumeniska mötet av biskopar vänner till Focolarerörelsen, strax innan mötet i Lund, i Ottmaring (nära Augsburg i Tyskland). Läs här en kort rapport från den internationella Focolare hemsida (på engelska), samt deras deklaration till alla i Lund. (även den på engelska).

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.