Focolarebyar från hela världen planerar för framtiden

Den 5-12 februari 2017 träffades ett hundratals representanter från 25 focolarebyar i världen.

 

Focolarebyar vill vara modellbyar, förespråkare för ett samhälle som delar.

Ömsesidig kärlek mellan invånarna är Focularebyarnas första regel. Det gäller såväl i det dagliga arbetet som i övriga aktiviteter. Med ett besök till ett av dem kommer du att upptäcka ett samhälle botad från krig, rivalitet, laglöshet och hat. De visar en förenad värld i det lilla. Byarna är som städer på berget (enligt Matt 5:14), framtidens byar, ideala städer… Det är bara det att de finns i verkligheten, här bedrivs näringsverksamhet, utövas konst, och ges utbildning – allt som i en vanlig by.

Är det en utopi? Nej, svarar dig de hundratals människor som deltog i det första internationella mötet för sådana byar. Mötet ägde rum 7–12 februari 2017 i Castelgandolfo. Vid mötet behandlades frågor om organisation och styrmodeller. Utgångspunkt för diskussionen utgjorde bland annat erfarenheterna från Mariënkroon i Nederländerna där focolare-ungdomar på innovativt sätt ingår i förvaltningen. Andra frågor som diskuterades var ekonomi och hållbarhet liksom relationen mellan Focolarebyn och samhället i övrigt.
Även om medlemmarna har den ömsesidiga kärleken gemensamt, så har alla sin historia och personlighet, formad av den kultur och den sociala kontext de har växt upp i.

  

 ·    Mötet av Focolarebyar i hela världen (på engelska, nyhet på den internationella Focolare hemsidan)

·     Om Focolarebyar (på engelska, bakgrundtext på den internationella Focolare hemsidan)