”Ja, jag är läkare.
Jag är kristen och jag har vårdat ISIS terrorister.”

En kort video-intervju på engelska.