chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

Erfarenheter      

 på morgonen innan jag ger mig iväg hemifrån har jag fått som vana att kasta "kärlekens tärning". Jag har lagt märke till att varje dag ger Gud mig tillfälle att älska honom även i det lilla och ibland kan det medverka till att ändra dagen för dem jag möter 

Häromdagen satt jag och körde bil. När jag kom till en rondell märkte jag att det fanns ovanligt mycket trafik och när jag såg närmare efter märkte jag att det handlade om en lastbil som fått motorstopp mitt på vägen. Chauffören försökte få de andra bilisterna att förstå att hans fordon var sönder, men de tutade oavbrutet, irriterade över den oförutsedda händelsen.

När jag såg hur uppretade dessa människor var kom jag ihåg vad tärningen hade visat mig på morgonen: "älska alla."

Då åkte jag genom rondellen, parkerade min bil bakom lastbilen och hjälpte chauffören att skjuta lastbilen närmare vägkanten för att undvika ännu större olyckor. Det behövdes bara en kort stund, men denna lilla kärleksgärning gav mig sedan kraft att fortsätta leva i kärleken.

Ramiro (Mexico)

 

En vinterdag när jag var på väg ner i tunnelbanan lade jag märke till hur två barn försökte övertala spärrvakten att låta dem komma in på stationen för att skydda sig mot kylan.

Jag sade genast till min bror, som var tillsammans med mig, att jag tänkte ge dem min tröja. Men han hann före och gav också sin tröja till ett av barnen. Jag kommer aldrig att glömma deras överraskade ansikten, och även spärrvaktens när han lät dem passera och komma in i den varma stationsbyggnaden.

Min bror och jag frös sedan så vi skakade, men genom denna lilla handling kände vi att vårt "broderskap" hade utvidgats till att gälla även dem.

 

Jorge (Mexico)

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.