chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

     Ju närmare  vi kommer  

Låt din vilja ske, inte min." (Luk 22:42)

Sträva alltid efter att förbli i Hans vilja och låta Hans vilja vara i dig. När Guds vilja har genomsyrat såväl himmel som jord,

är Jesu sista och yttersta avsikt fullbordad.

Betrakta solen med dess strålar. Solen är symbol för den gudomliga viljan, ja, för Gud själv. Dess strålar representerar Hans vilja for vår och en av oss.

Sök dig mot solen i ljuset av din egen stråle som är olik varje annan och fullfölj den unika, underbara plan Gud har förberett for dig.

Det finns ett oandligt antal strålar, alla utgående från samma sol. Ändå finns det endast en vilja som

är specifik for var och en av oss.

Ju närmare strålarna är solen, desto närmare är de varandra.

Så är det också med oss: ju närmare vi kommer Gud - genom att allt mer fullkomligt göra Hans vilja

- desto närmare kommer vi varandra .

Tills vi alla år ett.

Chiara Lubich (1947)

 

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.