chiara-160x122.jpg

Ord att leva
januari 2020

"De var ytterst vänliga mot oss"
(Apg. 28:2)

Läs mer...

     Erfarenhet                                                                                                             

I februari 1949, under min studietid i Rom, hörde jag Chiara berätta om den andliga erfarenhet som hon, och den grupp som uppsatt kring  henne,  gjorde.

 

  Det  var  en enkel berättelse om de underbara och anda "normala" händelser som alltid inträffar nar Gud griper in i människornas historia. Por mig handlade det om att antingen acceptera eller förkasta berättelse. Om jag accepterade den, fanns inget annat satt att fa veta mer an att följa denna unga kvinna, som synbarligen "var" det hon berättade. Hon personifierade på ett akta satt sitt budskap: ett levande evangelium utan onödiga kommentarer.

 

Det som då kännetecknade  Focolarerörelsens liv var "Ord att leva". Det första som begärdes av någon som, liksom jag, precis hade lärt kanna den var: berätta dina erfarenheter av att leva ordet. Det var viktigt att inte bara kontemplera ljuset och sanningen, utan att leva dem och  sedan  dela med sig av frukterna.  Det  handlade  inte  om vackra tankar och reflektioner, utan om erfarenhet­ er. De kunde bästa av vardagslivets enkla händelser som upplystes  av ordet.

 

Jag minns att några månader efter detta första möte, strax före min läkarexamen, fanns det bara en sak som var viktig for mig: att följa Jesus. Jag var beredd att lämna min familj, mina vänner och mina studier for att leva med  honom,  tillsammans  med de andra som kallats på samma satt.

Jag drogs till att vara med Jesus, och for mig inne­ bar det att följa den kvinna som hade uppenbarat honom for mig på ett sa nara och tilldragande satt. Jag bekymrade mig inte det minsta for morgondagen. Det fanns ett ord som skänkte mig frid: "Den som älskar mig... skall jag älska  och  visa  mig for" Gfr Joh 14:21).

 

En dag bestämde jag mig for att fråga Chiara själv om vad hon trodde  var meningen  med  mitt liv. Hennes svar hade Jesu ord som utgångspunkt: "Ett återstår for dig: sälj allt du äger och dela ut at de fattiga[...]. Kom sedan och följ mig." (Luk 18:22) Och hon tillade: "Den som inte lämnar sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon av  kärlek till mig, kan inte vara  min lärjunge" Gfr Luk 14:26). Jag sade ja, aven om det längre fram visade sig inte vara sa lätt. Det innebar nämligen att ge avkall på allt det som hittills varit min värld. Sedan fick jag  naturligtvis  hundrafalt. Om man ger Gud allt far man också allt.

Enzo Fondi

Copyright © 2015 Focolarerörelsen i Sverige - All Rights Reserved.