Arkiv Ord att leva

Ty en är er läromästare och ni är alla bröder. (Matt 23:8)

   

Det är nu i mer än 70 år som vi lever “Ord att leva”. Detta lilla blad hamnar i våra händer. Vi läser kommentaren, men det mest angelägna är den föreslagna meningen, ett ord ur skriften, oftast ett ord av Jesus. "Ord att leva” är inte en vanlig meditation, därför att här är det Jesus själv som talar till oss, som inbjuder oss att leva, att älska och att göra vårt liv till en gåva.

Så här beskriver Chiara Lubich upprinnelsen till denna ”uppfinning”: ”Jag törstade efter sanning, därav mina filosofistudier. Eller snarare: liksom många andra ungdomar sökte jag sanningen och trodde att jag skulle finna den i studierna. Men så en av de första stora insikterna från rörelsens begynnelse, som jag genast delade med mina första väninnor: ’Varför leta efter sanningen när den lever förkroppsligad i Jesus, människa och Gud? Om sanningen lockar oss, låt oss då lämna allt för att söka och följa honom’. Och vi gjorde så”.

De tog evangeliet och började läsa det, ord för ord, och fann det helt nytt. ”Varje ord av Jesus var som bländande ljussken: alltigenom gudomligt!… Hans ord är unika, eviga ..., fascinerande, gudomligt skulpterade ord,… de var ord av liv, ord att omsättas i liv, ord som var universella i tid och rum.” 1 De upptäckte att dessa inte tillhörde det förflutna, inte var ett minne blott, utan ord som Han ständigt riktar till oss, såsom till alla människor i alla tider och på alla platser.

Men är Jesus verkligen vår läromästare?

Vi omges av otaliga förslag på hur vi ska leva våra liv, från många olika tänkare, somliga på villovägar, som dessutom förespråkar våld; medan andra är uppriktiga och upplysta. Dock äger Jesu ord ett djup och en förmåga att gripa tag i oss som andra ord - oavsett om det är filosofers, politikers eller poeters - saknar. De är ”ord av liv”, man kan leva dem och de ger livet fullhet, de förmedlar Guds eget liv.

Varje månad ägnar vi speciell uppmärksamhet åt ett av dessa, således tränger evangeliet sakta in i vårt inre, förvandlar oss, får oss att tänka som Jesus, och rustar oss inför alla möjliga situationer. Jesus blir vår Mästare.

Ibland kan vi läsa det tillsammans. Vi önskar då att det är Jesus själv, den uppståndne och levande mitt ibland de som samlats i hans namn, som kan förklara ordet för oss, aktualisera det och inspirera oss hur vi kan omsätta det i våra liv.

Men den stora nyheten med "Ord att Leva" ligger i att vi kan dela med oss av våra erfarenheter och av den nåd som föds när vi lever Ordet. Chiara förklarar detta när hon berättar om de första tiderna, som ju fortfarande pågår: ”Man kände skyldigheten att berätta om vår erfarenhet till de andra, även tack vare insikten att när erfarenheten blev en gåva, så stannade den kvar i oss till uppbyggelse för vårt inre liv, och att själen istället långsamt utarmades när vi behöll den för oss själva. Alltså levdes ordet intensivt under hela dagen, och resultaten av det berättade vi inte bara för varandra, utan även för de personer som anslöt sig till den första gruppen… När vi levde Ordet, var det inte mera ’jag’ eller ’vi’ som levde, utan Ordet i mig, Ordet i gruppen. Och detta innebar en kristen revolution med alla dess följder.” 2 Så kan det vara även för oss idag.

Fabio Ciardi

 

1 Scritti spirituali / 3 (Andliga skrifter, vol. 3), Città Nuova förlag, Rom 1979, s. 124.
2 Ibid, s. 128, 130.