Arkiv Ord att leva

Ord att leva - maj 2017 

Jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt 28:20)

I slutet av sitt evangelium berättar Matteus om Jesu sista händelser i jordelivet. Han har uppstått och utfört sitt uppdrag: att förmedla Guds förnyande kärlek till hela skapelsen och åter öppna vägen för syskonskap i mänsklighetens historia. För Matteus är Jesus "Gud med oss", den Emmanuel som profeterna utlovat och som Israels folk väntat på.

Innan han återvänder till Fadern, samlar han sina lärjungar, de som delat hans uppdrag på närmare håll, och anförtror dem att fortsätta hans verk i framtiden. En svår uppgift! Men Jesus lugnar dem: de lämnas inte ensamma, snarare: han lovar att vara med dem varje dag, stödja dem, följa dem, uppmuntra dem "till tidens slut".

Med hans hjälp kommer de att vara vittnen om mötet med Honom, om hans ord och hans handlingar av välkomnande och barmhärtighet mot alla, så att många andra får möta honom och tillsammans bilda det nya Guds folk som är grundat på kärlekens bud.

Vi skulle kunna säga att Guds glädje är just detta att vara tillsammans med mig, med dig, med oss varje dag, ända till slutet av vår personliga historia och till slutet av mänsklighetens historia.

Men är det så? Är det verkligen möjligt att möta honom?

Han ”är runt hörnet, bredvid mig och dig. Han gömmer sig i den fattige, i den föraktade, i den lilla, i den sjuke, hos dem som ber om råd, hos dem som saknar frihet. Han är i den dålige, den utstötte... Han har sagt: '...jag var hungrig och ni gav mig att äta...' 1 … Vi lär oss att ta reda på var han finns.” 2

Han är närvarande i sitt Ord som, om det omsätts i praktiken, förnyar vår existens; han finns på varje plats på jorden i eukaristin och verkar även genom sina herdar, sitt folks tjänare. Han är närvarande när vi skapar enighet omkring oss 3 ; då är vår bön till Fadern effektivare och vi finner ljus i våra dagliga val. ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”:

så mycket hopp från detta löfte som uppmuntrar oss att söka honom längs vår väg. Låt oss öppna våra hjärtan och våra händer – både som enskilda och som församlingar – för att bli välkomnande och dela med oss: i våra familjer och i våra kyrkor, på arbetsplatsen och under lediga stunder, i de grupper som vi deltar i - i samhället och i kyrkliga grupper. Vi kommer då att möta Jesus och han kommer att överraska oss med glädje och med ljus – tecken på hans närvaro.

Om vi varje morgon när vi stiger upp tänkte: ”Idag vill jag upptäcka var Gud vill möta mig!”, skulle vi kunna göra en lika glädjerik erfarenhet som denna:

”Min makes mamma är så fäst vid sin son att hon är svartsjuk. För ett år sedan fick hon diagnosen cancer. Hon var i behov av både vård och hjälp som hennes enda dotter inte kunde ge henne. Vid den tiden deltog jag i Mariapoli4 och mötet med den kärleksfulle Guden förändrade mitt liv. Det första resultatet av denna förändring var beslutet att ta emot min svärmor i vårt hem, helt utan rädsla. Ljuset som tändes i mitt hjärta fick mig att se henne med nya ögon. Nu visste jag att det var Jesus som jag vårdade och hjälpte i henne. Till min förvåning återgäldade hon varje gest från mig med lika mycket kärlek. Flera månader med uppoffringar följde och när min svärmor lämnade oss lugnt och stilla för det himmelska livet, lämnade hon kvar frid i oss alla. Vid den tiden upptäckte jag att jag väntade barn, ett barn som vi hade önskat i nio år. Denna son blev för oss ett påtagligt tecken på Guds kärlek5.”

Letizia Magri

1 Jfr Matt 25:35
2 Jfr Chiara Lubich, Ord att leva, juni 1982 – Upptäcka Gud på nära håll
3 Jfr Matt 18:20
4 Focolarerörelsens sommarläger
5 Glimpses of Gospel Life: The Little Flowers of Chiara and the Focolare Movement, Doriana Zamboni, New City Press, 2004