Arkiv Ord att leva

Ord att leva

Augusti 2017

 

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.

(Ps 145:9)

 

Denna psalm är en lovsång för att fira Herrens höghet, han som leder hela historien: Han är evig och majestätisk, men uttrycker sig i rättvisa och godhet, som mer liknar en faders närhet än makten hos en regent.

Gud är huvudpersonen i denna hymn, som uppenbarar hans ömhet, lika överflödande som en moders: Han är barmhärtig, nådig, sen till vrede, rik på kärlek, god mot alla.

Guds godhet har uppenbarats gentemot Israels folk, men utvidgas till allt som kommit ur hans skaparhand; varje människa och hela skapelsen.

Senare i psalmen inbjuder författaren alla levande varelser att ansluta sig till denna sång, för att mångfaldiga dess budskap, i en harmonisk flerstämmig kör:

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.”

Gud själv har anförtrott skapelsen i människans händer, som i en öppen ”bok” där hans godhet är skriven. Hon är kallad att samarbeta med Skaparen i hans verk, infoga nya sidor av rättvisa och fred, och vandra enligt hans kärleksplan.

 

Dessvärre ser vi dock runt omkring oss många sår som tillfogats människor, ofta de som är försvarslösa, och naturen. Bakom detta ligger mångas likgiltighet och egoism, och omåttligheten hos dem som utnyttjar naturresurserna för egen vinning, till skada för det gemensamma bästa.

Under de senaste åren har medvetenhet om och respekt för skapelsen fått större utrymme i kristenheten; vi kan tänka på de många uppmaningar från trovärdiga ledare som vill få oss att återupptäcka naturen som ett återsken av Guds godhet, ett gemensamt arv för hela mänskligheten.

 

Patriarken Bartolomeus I av Konstantinopel sa i sitt budskap för ”Skapelsens dag” förra året: ”Det krävs fortsatt vaksamhet, utbildning och undervisning på ett sätt som tydliggör sambandet mellan den aktuella ekologiska krisen och människans habegär… vars resultat är klimatkrisen som vi lever i. Den enda vägen utgör därför en återgång till… den urtida skönheten i måttlighet och askes, som kan leda fram till en klokt handhavande av miljön. Framförallt girigheten, som vill tillfredsställa materiella behov, leder helt visst till människans andliga utarmning, som för med sig miljöförstörelse.” 1

Påven Fransiskus skrev i miljöencyklikan ”Lovad vara du”: ”Botemedlet för miljön är en livsstil som innefattar förmågan att leva tillsammans och förmågan till gemenskap. Jesus påminde oss om att vi har Gud som vår gemensamma Fader och att det gör oss till syskon. Denna syskonkärlek kan bara vara till skänks… Denna frikostighet leder oss till att älska och uppskatta vinden, solen och molnen, även om de är utanför vår kontroll. - - - Vi behöver på nytt känna att vi behöver varandra, att vi har ansvar för varandra och för världen, och att det är mödan värt att vara goda och ärliga.” 2

 

Låt oss därför ta vara på de lediga stunderna från vårt arbete och våra uppgifter, och ta alla tillfällen som ges under dagen för att vända blicken mot himlens djup, höjdernas majestät och havets oändlighet, eller till och med bara mot det lilla grässtrå som sticker upp vid vägkanten. Det kommer att hjälpa oss känna igen storheten hos Skaparen som älskar livet, och återfinna grunden för vårt hopp i hans oändliga godhet som omsluter och åtföljer allt.

Låt oss för oss själva och våra familjer välja en sund och måttfull livsstil som respekterar och tar hänsyn till miljöns och medmänniskans behov, så att vår kärlek växer. Låt oss dela jordens och arbetets goda med våra fattigaste medsyskon och vittna om denna livets och glädjens fullhet genom att göra oss till bärare av ömhet, välvilja och försoning i vår omgivning.

 

Letizia Magri

 

1 Jfr ekumeniska patriarken Bartolomeus I: ”Budskap på Skapelsens dag”, 1 september 2016.
2 Jfr påve Franciskus encyklika ”Lovad vare du”, 24 maj 2015.