Arkiv Ord att leva

Ord att leva - mai 2018

“Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning” (Gal 5:22)

Aposteln Paulus skriver till de kristna i den galatiska regionen som hade hört förkunnelsen om evangeliet av honom, men som han nu förebrår för att inte ha förstått meningen med den kristna friheten. För Israels folk var friheten en gåva från Gud: Han hade fört dem ut ur slaveriet i Egypten, lett dem till ett nytt land och ingått en pakt av ömsesidig lojalitet med dem. På samma sätt bekräftar Paulus med eftertryck att kristen frihet är en gåva från Jesus. Faktum är att Jesus gör det möjligt för oss att, i honom och som honom, bli barn till Gud som är kärlek. Också vi kan, genom att efterlikna Fadern som Jesus har lärt oss  och visat oss  genom sitt liv, lära oss att ha samma attityd av barmhärtighet gentemot alla, och ställa oss till förfogande för andra. För Paulus är den uppenbara motsägelsen i "friheten att tjäna", möjlig genom Andens gåva som Jesus har gett till mänskligheten genom sin död på korset. Det är de facto Anden som ger oss styrkan att komma ut ur vårt fängelse av själviskhet, splittringar, orättvisor, förräderier och våld - och som istället leder oss till den sanna friheten.

"Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning" 

Den kristna friheten är, förutom att vara en gåva, också ett åtagande. Först och främst är det ett åtagande att välkomna Anden i vårt hjärta, skapa utrymme för den och känna igen dess röst i oss. Chiara Lubich skrev: "Först och främst måste vi bli mer medvetna om den Helige Andes närvaro i oss: vi har en oerhörd skatt i vårt inre; men vi inser det inte tillräckligt. [...] För att höra Andens röst och följa den, måste vi säga nej till [...] frestelserna och förkasta deras inviter; och säga ja till de uppgifter som Gud har anförtrott oss; ja till att älska alla medmänniskor; ja till de prövningar och svårigheter som vi möter... Om vi gör det kommer den Helige Ande att vägleda oss genom att ge vårt kristna liv den smak, den kraft, den beslutsamhet och den klarhet, som vårt kristna liv inte kan vara utan om det är äkta. Då kommer även de som är i vår närhet att märka att vi inte bara är barn till vår mänskliga familj, utan även Guds barn."  

"Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning" 

Anden uppmanar oss faktiskt att flytta oss själva från centrum för våra bekymmer för att kunna ta emot, lyssna på och dela med oss av våra materiella och andliga tillgångar. Detta förhållningssätt tillåter oss att erfara Andens typiska frukt, nämligen att växa i vår egen mänsklighet för att komma närmare den sanna friheten. Förmågor och resurser inom oss lyfts fram och blomstrar på ett sätt som aldrig hade hänt om vi hade levt inkrökta i oss själva. Varje handling som vi gör är alltså ett tillfälle som vi inte bör förlora, för att säga nej till själviskhetens slaveri och ja till kärlekens frihet.

"Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning" 

Den som tar emot Andens verk i sitt hjärta bidrar även till att skapa goda mänskliga relationer genom sina dagliga handlingar i familjen och i samhället. Affärsmannen Carlo Colombino, make och far, äger ett företag i norra Italien.  Av ca 60 anställda är en fjärdel utlänningar och några av dem har ett traumatiskt förflutet med svåra erfarenheter. Han berättade för journalisten som intervjuade honom: ”T.o.m. arbetsplatsen kan och ska underlätta integrationen. Jag arbetar med gruvdrift och återvinning av byggnadsmaterial. Jag har ett ansvar för naturen och för området där jag bor. För några år sedan drabbades vi hårt av den ekonomiska krisen. Skulle jag rädda företaget eller de anställda? Några av de anställda behövdes inte längre. Vi talade om det för att finna den minst smärtsamma lösningen. Det var en dramatisk erfarenhet med sömnlösa nätter. Jag kan utföra mitt arbete bra eller mindre bra. Jag försöker att göra det så gott jag kan. Jag tror att idèer sprider sig på ett positivt sätt. Företag som bara är inriktade på resultat och siffror har en kortsiktig framtid. Människan måste få stå i centrum för allt vi gör. Jag är troende och övertygad om att kombinationen av företagsamhet och solidaritet inte är en utopi.”  Låt oss alltså, i området där vi lever och arbetar, förverkliga vår personliga kallelse till frihet på ett modigt sätt. På så sätt kommer vi att möjliggöra för Anden att nå ut till många personer i vår omgivning och förnya även deras liv och leda historien mot en framtid av ”glädje, fred, storsinthet och välvilja…”

 

Letizia Magri