Arkiv Sana elettäväksi

Sana elettäväksi kesäkuu 2014

"Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."(Matt. 28:20)

Apostoli Matteus aloittaa evankeliuminsa muistuttamalla, että Jeesus, josta hän aikoo kertoa, on Immanuel, "Jumala meidän kanssamme" (Matt. 1:23).

Lopuksi Matteus päättää kertomuksensa tämänkertaisiin sanoihin, joiden mukaan Jeesus lupaa olla aina kanssamme, sittenkin kun hän palannut taivaaseen. Hän on maailman loppuun asti "Jumala meidän kanssamme".

Jeesus sanoo nämä sanat opetuslapsille annettuaan heille käskyn mennä viemään hänen viestiään kaikkialle maailmaan. Hän tiesi hyvin lähettävänsä heidät kuin lampaat susien keskelle. Hän tiesi, että he joutuisivat kohtaamaan vaikeuksia ja vainoja (vrt. Matt. 10:16-22).

Siksi hän ei tahtonut jättää heitä yksin tässä tehtävässään. Niinpä juuri sillä hetkellä, kun hän oli lähdössä pois, hän lupasikin jäädä! Opetuslapset eivät enää näkisi häntä, eivätkä kuulisi hänen ääntään, eivät voisi koskettaa häntä, mutta hän olisi läsnä heidän keskellään kuten ennenkin, jopa enemmän kuin ennen.
Jos hänen läsnäolonsa siihen asti oli ollut sidoksissa tiettyihin paikkoihin, Kapernaumiin tai Jerusalemiin, tiettyyn järveen tai vuoreen, niin siitä lähtien hän tulisi olemaan missä tahansa hänen opetuslapsensa olisivat.

Jeesus ajatteli myös kaikkia meitä, jotka joudumme elämään jokapäiväisten ilojemme ja surujemme keskellä. Hän, lihaksi tullut Rakkaus, ajatteli varmaankin: minä haluaisin olla aina ihmisten kanssa, jakaa heidän kanssaan kaikki heidän huolensa, haluaisin neuvoa heitä, kulkea heidän kanssaan kaduilla, astua sisään heidän koteihinsa, tehdä läsnäolollani heidän ilonsa eläväksi.

Sen tähden hän halusi jäädä meidän luoksemme. Hän haluaa meidän tuntevan hänen läheisyytensä, voimansa ja rakkautensa.

Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, että nähtyään Jeesuksen astuvan taivaaseen opetuslapset palasivat Jerusalemiin täynnä riemua (vrt. Luuk. 24:52). Millaista se on mahtanut olla? He saivat varmasti kokea, mitä Jeesuksen sanat käytännössä tarkoittivat.

Myös me tulemme olemaan täynnä riemua, jos todella uskomme Jeesuksen lupaukseen: "Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti".

"Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti".

Nämä sanat olivat viimeiset, jotka Jeesus lausui opetuslapsilleen. Ne merkitsevät hänen maallisen elämänsä loppua ja samalla kirkon elämän alkua. Kirkon elämässä hän on läsnä monin tavoin: ehtoollisessa, Sanassaan, kirkon palvelijoissa, köyhissä, pienissä, syrjityissä - kaikissa lähimmäisissä.

Meille on erityisen läheinen se Jeesuksen läsnäolo, josta hän itse sanoi Matteuksen evankeliumissa: " Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään." (Matt. 18:20). Olemalla läsnä tällä tavalla hän haluaa olla kanssamme kaikkialla.

Jos elämme noudattaen hänen käskyään, erityisesti rakkauden uutta käskyä, voimme kokea tätä hänen läsnäoloaan myös kirkkojen ulkopuolella, ihmisten keskellä, missä tahansa on ihmisiä, kaikkialla.

Jeesus pyytää meiltä vastavuoroista rakkautta, halua palvella, ymmärtää ja elää myötä veljiemme suruissa, huolissa ja iloissa. Hän pyytää meiltä sitä kristinuskolle tyypillistä rakkautta, joka kestää kaiken ja kärsii kaiken.

Eläkäämme niin, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kohdata Hänet jo täällä maan päällä.

Chiara Lubich (2002)