Arkiv Sana elettäväksi

Sana elettäväksi toukokuu 2014

“…Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa.” (2.Kor.5:20)

Tämä Paavalin kehotus seuraa sitä suurta julistusta, joka on koko evankeliumin ydin: Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa (2.Kor.5:19). Poikansa ristinkuolemassa hän antoi äärimmäisen todistuksen rakkaudestaan.

Tämä meidän uskomme perustotuus on yhtä ajankohtainen nykyisinkin. Koko ihmiskunta odottaa ilmestystä siitä, että Jumala on rakkaudessaan lähellä kaikkia ja rakastaa jokaista äärettömästi. Aikamme maailma tarvitsee tätä todistusta, jonka voimme antaa vasta todistaessamme sen yhä uudelleen itsellemme, niin että tiedämme hänen rakkautensa ympäröivän meitä silloinkin, kun kaikki voisi saada meidät olemaan toista mieltä.

"...Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa."

Uskomme Jumalan rakkauteen ei saa jäädä vain meidän itse kunkin sisimpään. Paavali selittää, että Jumala on antanut meille tehtäväksi julistaa tätä sovintoa itsensä kanssa (2.Kor.5:18). Jokaisella kristityllä on siis suuri vastuu todistaa Jumalan rakkaudesta luomakuntaa kohtaan. Kuinka meidän on tehtävä se?
Meidän pitäisi koko käyttäytymisellämme osoittaa julistamamme totuus uskottavaksi. Jeesus on sanonut hyvin selvästi, että ennen kuin me viemme uhrilahjaamme alttarille, meidän on sovittava veljemme tai sisaremme kanssa, jos heillä on jotakin meitä vastaan (Matt. 5:23-24).

Tämä pätee ennen kaikkea perheessämme, eri ryhmissä, joissa olemme mukana ja omassa seurakunnassamme. Kutsumuksemme on siis kaataa kaikki ne muurit, jotka ovat yksimielisyyden esteenä ihmisten tai kansojen välillä.

"...Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa."

"Kristuksen puolesta" tarkoittaa "hänen sijastaan". Ottakaamme hänen paikkansa eläen hänen kanssaan ja niin kuin hän. Toisin sanoen rakastakaamme toinen toisiamme ennakkoluulottomasti ja sulkematta ovea keneltäkään kuten hän on rakastanut meitä. Olkaamme valmiita ottamaan avoimesti vastaan lähimmäisemme, arvostamaan hänen positiivisia piirteitään ja antamaan henkemme toinen toisemme puolesta. Tämä on Jeesuksen käsky, kristittyjen tuntomerkki, joka on voimassa yhä niin kuin ensimmäisten Kristuksen seuraajien aikana.

Tämän sanan eläminen merkitsee sitä, että meistä tulee sovittajia. Jokainen eleemme, jokainen sanamme, jokainen suhtautumistapamme on niin kuin Jeesuksen ele, sana ja suhtautumistapa, jos se on täynnä rakkautta. Levitämme Jeesuksen tavoin iloa, toivoa, yksimielisyyttä ja rauhaa, eli sitä maailmaa, joka on sovittanut itsensä Jumalan kanssa (2.Kor.5:19) ja jota koko luomakunta odottaa.

Chiara Lubich (1997)