Arkiv Sana elettäväksi

Sana elettäväksi helmikuu 2014

"Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan." (Matt 5:8)

Jeesus aloitti opetuksensa vuorisaarnalla Galileanjärven rannalla Kapernaumissa. Hän nousi sen ajan mestareiden tapaan läheiselle vuorelle, istuutui ja alkoi selittää kansanjoukoille, kuka on autuas. Sana "autuas" esiintyy useamman kerran jo Vanhassa Testamentissa. Siellä sitä käytetään ihmisestä, joka eri tavoin toteuttaa Herran sanaa. Osa autuaaksijulistusten sisällöstä oli opetuslapsille jo tuttua. Psalmin sanojen mukaan puhdassydämiset saivat nousta Herran vuorelle. Ensi kertaa he kuitenkin nyt kuulivat, että puhdassydämiset saavat jopa nähdä Jumalan. Mitä Jeesus tarkoitti puhtaudella, josta seurasi niin suuri palkkio? Hän puhui siitä monesti opetuksissaan. Yrittäkäämme paneutua siihen ymmärtääksemme, mitä aitoon puhtauteen sisältyy.

"Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan."

Ennen kaikkea Jeesuksen mukaan meillä on käytettävissämme aivan erinomainen tapa puhdistautua: "Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät." Sielun puhdistamiseen ei tarvita niinkään erityisiä rituaaleja, vaan Hänen sanaansa. Jeesuksen sana ei ole niin kuin inhimilliset sanat. Kristus itse on läsnä Sanassaan, samoin kuin hän on - toisella tavalla - läsnä ehtoollisessa. Sanassaan Kristus tulee sisimpäämme, ja jos annamme sen vaikuttaa meissä, Hän vapauttaa meidät synnistä tehden meistä puhdassydämisiä. Puhtaus tulee siis Sanasta, kaikista Jeesuksen sanoista, joita me elämme, sillä ne vapauttavat meidät kiinnittämästä sydäntämme muuhun kuin Jumalaan ja hänen opetuksiinsa. Muutoin takerrumme välttämättä erilaisiin asioihin, ihmisiin ja itseemme. Mutta jos sydämemme suuntautuu vain Jumalaan, kaikesta muusta tulee toisarvoista. Jotta se onnistuisi, meille voi olla hyödyksi toistaa päivän aikana Psalmin sanoja: "Sinä olet minun valtiaani, sinulta saan kaiken hyvän!" Yrittäkäämme tehdä se usein ja ennen kaikkea silloin, kun sydämemme on vaarassa kiintyä kuvitelmiin, tunteisiin ja toiveisiin, jotka voivat sumentaa kykyämme nähdä todellinen hyvä ja sillä tavoin riistää vapautemme. Meille saattaa käydä esimerkiksi niin, että jäämme katsomaan mainoksia tai televisio - ohjelmia, jotka eivät ole meille hyväksi. Keskeyttäkäämme se päättäväisesti sanoen: "Sinä olet minun valtiaani, sinulta saan kaiken hyvän!" Se on ensimmäinen askel ulos itsestämme luvatessamme taas rakastaa Jumalaa. Sillä tavoin puhdistumme. Joskus voimme huomata, että jokin ihminen tai työ tulee meidän ja Jumalan välille häiriten yhteyttämme Häneen. Silloin on taas oikea hetki toistaa: "Sinä olet minun valtiaani, sinulta saan kaiken hyvän!" Se auttaa meitä puhdistamaan pyrkimyksemme ja saavuttamaan uudelleen sisäisen vapauden.

"Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan."

Meissä elävä Sana vapauttaa ja puhdistaa, koska se on rakkautta. Rakkaus puhdistaa tulellaan kaikki aikomuksemme ja koko sisimpämme, sillä "sydän" on Raamatun mukaan älyn ja tahdon syvin asuinsija. Tämän autuaaksijulistuksen elämisessä meitä auttaa erityisesti Jeesuksen opettama keskinäinen rakkaus, rakkaus, joka on hänen esimerkkinsä mukaan valmis antamaan henkensä toisten puolesta. Sellainen rakkaus luo ihmissuhteisiin ilmapiirin, jolle on tyypillistä yksinkertaisuus ja puhtaus. Ne ovat seurausta Jumalan läsnäolosta, joka yksin voi luoda meihin puhtaan sydämen. (vrt. Ps. 51:12) Eläessämme keskinäisessä rakkaudessa Sana vaikuttaa meissä puhdistaen ja pyhittäen meitä. Yksin ja muista erillään on mahdotonta pitkään taistella maailman kiusauksia vastaan. Keskinäisen rakkauden terve ilmapiiri sitä vastoin varjelee kristityn koko elämän aitona ja puhtaana.

"Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan."

Tämän yhä uudelleen voitetun puhtauden hedelmänä voimme "nähdä" Jumalan. Se tarkoittaa, että ymmärrämme Jumalan vaikuttavan elämässämme ja historiassa, että kuulemme sisimmässämme hänen äänensä ja että tunnistamme hänet köyhissä, ehtoollisessa, Sanassa, keskinäisessä rakkaudessa ja kirkossa. Siten saamme jo tässä elämässä esimakua Jumalan läsnäolosta "eläessämme uskon varassa, emme näkemisen" (2.Kor.5:7) kunnes "näemme kasvoista kasvoihin" (1.Kor.13:12) ikuisesti.

Chiara Lubich (1999)